Energiemoji

Sparar ström med emoji

Datorfigur lockar barn att bli energimedvetna.

10 december 2015

På senare tid har så kallade emojis, vilket är grafiska figurer som brukar användas i som komplement i textkommunikation, blivit allt mer populära. Den mest kända är det runda leende ansiktet som brukar kallas smiley, men finns med hundratals olika från tacos och bilar till en rad olika känslouttryck.

Nu pågår ett energisparprojekt på förskolan Björngården i Gävle där barn och personal ska lockas att spara energi med hjälp av e emoji. Den pedagogiska Emoji-figuren som har utvecklats av Schneider Electric visas på en skärm i rummet där föräldrarna hämtar och lämnar förskolebarnen. För varje lampa som släcks så glider pilen in i det gröna fältet och ansiktet flinar allt mer. Och vice versa så blir ansiktet allt ledsnare och pilen glider in i det röda fältet för varje lampa som tänds. Figuren styrs i realtid av programvara från Schneider Electric som mäter förbrukningen i förskolan.

  • Barnen har mer och mer reagerat med empati mot figuren och tycker att det är roligare när den är glad. Nu släcker de gärna lyset själva eller säger till vår kokerska att hon ska stänga av sina maskiner, säger Anna Ekman som förskolepedagog på Björngården. Ekman säger att även vuxna har också blivit mer medvetna om strömförbrukningen och blir sporrade när figuren blir glad.

Resultatet av testet är att elförbrukningen sänkts med tio procent på knappt två månader och Gavlefastigheter tänker låta Schneider Electric installera visualiseringsskärmen på ytterligare 20 förskolor varav tio stycken ska vara installerade innan årsskiftet.

Kanske är du intresserad av...