Kassettband

Samsung tar strid om kassettskatt

Flera år gammal konflikt rullar vidare.

17 november 2015

Organisationen Copyswede har sedan 1 september 2013 försökt kräva elektronikföretagen på ersättning för i stort sett alla sålda enheter som det går att spara data på, till exempel datorer, pekplattor, telefoner och lagringsmedier så som minnen och hårddiskar. Många företag har gett vika och betalar men Samsung tar strid och överklagar till Svea Hovrätt, eftersom de inte anser att datorer och pekplattor kan anses vara "särskilt ägnade åt privatkopiering". Enligt Samsung är det principiellt viktigt att få det här avgjort i högre instans eftersom det är oskäligt att privatpersoner som köper datorer eller pekplattor ska behöva betala en avgift för privatkopior, trots att de flesta inte längre gör sådana.

Kanske är du intresserad av...