Val 2018

Inget e-val 2018

Papper fortfarande säkrare än digitala val.

10 mars 2016

Vallagskommittén föreslog våren 2013 att det till valet 2018 ska vara möjligt att e-rösta i Sverige, och menade i sitt uttalande att e-röstning ska kunna ske över internet, oavsett plats. Tanken var att det skulle vara en försöksverksamhet i ett antal kommuner för att utvärdera om e-val skulle introduceras i större skala i valet 2022. Förslaget döms nu ut av justitieminister Morgan Johansson då han anser att det skulle vara väldigt svårt att hålla på valhemligheten. Att rösta med elektroniska system har redan tidigare gjorts på försök ibland annat Norge, Nederländerna och Tyskland utan någon större framgång.

Kanske är du intresserad av...