Barns surfvanor

Fel råd till föräldrar om barns surfvanor

Dåliga råd sätter onödig press på både vuxna och barn.

5 december 2012
  • Jag blir förbannad när jag hör att föräldrar får rådet att sitta bredvid och vara delaktiga i barnens surfande och spelande. Det sätter alldeles för stor press på båda parter. Vem har tid med det, frågar Elza Dunkels som är en av forskarna bakom det gigantiska projektet EU Kids Online. I projektet ingår 20 länder och 1 000 barn och deras föräldrar, som fått svara på frågor kring barnens internetvanor och kring problematisk användning av internet. Det visade sig att mycket få barn använde internet på ett problematiskt sätt.

  • Det här går helt på tvärs med vad man tidigare har trott. Det har varit mycket fokus vid ytliga faktorer, som hur mycket tid barnen lägger ner framför datorn och hur våldsamma spelen är. Och man har alltid utgått från de vuxnas perspektiv.

Det finns idag ingen forskning som tyder på att barn av princip mår dåligt av att spendera mycket tid på internet. Alla barn är olika och hur de mår beror mer på hur barnen fungerar i övrigt visar studien. Relationer på nätet är precis lika värdefulla som andra relationer, och det är inte sämre att träffas via nätet än att träffas öga mot öga. Det är inte heller destruktivt i sig att ha många relationer på nätet, istället handlar det om att se om relationerna är uppbyggliga och ömsesidiga, mår barnet bra av den ena eller andra miljön? Det finns idag inga generella svar när det gäller barn och deras internetanvändande, men forskarna hoppas att den här studien ska kunna stötta föräldrar som tampas med de här frågorna.

  • Hittills har man fokuserat på hur spelen ser ut och hur internet ser ut när man egentligen borde fokusera på hur barnen mår, vart och ett för sig, säger Elza Dunkels. Det gäller att ta reda på hur barnet fungerar - inte hur internet fungerar. Att begränsa barnens tid vid datorn har blivit någon for av symbol för föräldrarnas engagemang, och många föräldrar känner sig pressade att sitta med och spela helt i onödan. Förmodligen beter sig barnet inte som vanligt med föräldern bredvid sig. Lägg dina dyrbara minutrar på att se ditt barn i ögonen och prata med dem i stället. Be barnen förklara. Hur mår de?

Kanske är du intresserad av...