Datorutrustning kräver vanligtvis en drivrutin, som kan vara osäker.

När du ansluter utrustning till datorn måste du oftast också installera en drivrutin, och innehåller den sårbarheter kan datorns säkerhet äventyras. Det hotet elimineras nu med en ny Windows-funktion.

Windows genomsöker datorn efter osäkra drivrutiner

Nu har ditt Windows blivit ännu säkrare. I en ny uppdatering till Windows 10 och 11 introduceras en ny funktion i Windows-säkerhet som gör att även installerade drivrutiner kontrolleras noggrant.

Microsoft utökar kontinuerligt operativsystemets inbyggda säkerhetsfunktioner som finns samlade i appen Windows-säkerhet, och nu har det kommit en ny funktion som gör datorn ytterligare lite säkrare.

Företaget har precis skickat ut en uppdatering som lägger till ett extra säkerhetslager till funktionen Kärnisolering som finns i Windows-säkerhet.

Med den nya funktionen undersöks även de drivrutiner som du har installerat på datorn genom tiderna, så att du inte riskerar att de utgör ett hot mot din totala säkerhet. 

> Läs även: Få bättre överblick över datorns drivrutiner

Så fungerar den nya säkerhetsfunktionen

Nu kan de drivrutiner som styr all utrustning du har kopplat till datorn inte längre flyga under radarn när Windows kontrollerar datorns säkerhet. 

Drivrutinerna kontrolleras nämligen på tre områden:

  1. Kända sårbarheter som kriminella kan missbruka för att få full tillgång till Windows
  2. Skadligt beteende som i värsta fall kan skada datorn
  3. Beteende som kanske inte är skadligt, men ändå kan kringgå Windows säkerhet och äventyra din dator

> Du kan med fördel skydda din dator mot alla tänkbara digitala hot med ett säkerhetspaket. Läs mer om PC-tidningens säkerhetspaket här.

Windows blockerar osäkra drivrutiner på datorn med ny funktion i Windows-säkerhet.

När Kärnisolering är aktiverat i Windows-säkerhet dyker det nu också upp ett alternativ där du kan få Windows att blockera farliga drivrutiner så att de inte kan skada datorn.

Så här använder du drivrutinsfunktionen

När du öppnar Windows-säkerhet, som du enklast hittar genom att söka efter den på Start-menyn, ska du välja Enhetssäkerhet på menyn till vänster.

Om funktionen Kärnisolering är aktiverad på datorn visas en punkt längst ned där du kan aktivera den nya funktionen som blockerar potentiellt farliga drivrutiner. 

Om Kärnisolering inte är aktiverad på datorn klickar du på Information om kärnisolering. Du hittar nu alternativet att leta efter skadliga drivrutiner och en knapp med texten Skanna.

Klicka på knappen för att kontrollera om du redan har drivrutiner installerade som inte är tillåtna av den nya funktionen.

Nu kan du klicka på Bläddra bland inkompatibla drivrutiner och se en översikt över installerade drivrutiner som du bör uppdatera så snart som möjligt. 

Du hittar uppdaterade drivrutiner på hemsidan för den tillverkare som har tillverkat din dator eller den aktuella utrustningsdetaljen. 

Om du har drivrutiner för gammal utrustning som du inte längre använder kan du med fördel ta bort dem från datorn. Det kan du läsa mer om i den här artikeln.

Är Windows uppdaterat?

Uppdateringen av Windows med den nya säkerhetsfunktionen skickades ut den 29/3 2022. 

Om du inte kan se funktionen genom att följa stegen ovan, se till att Windows är uppdaterat. 

Det gör du från inställningarna i Windows under Uppdatering och säkerhet. Här kan du enkelt se vilka uppdateringar du har fått, och vilka du eventuellt saknar.

> Läs även: Så länge måste datorn vara igång för att få automatiska uppdateringar

Kanske är du intresserad av...