Trasig desktop

Säker med Microsoft

Mjukvarujättens program säkrare än genomsnittet.

19 mars 2013

Informationsföretaget Secunias har publicerat en rapport som tar upp hur potentiellt farliga program kan vara att använda, baserat på hur många och allvarliga säkerhetshål programmen innehåller. Med hjälp av information sammanställd av Secunias Personal Software Inspector har företaget under 2012 upptäckt säkerhetsrisker i 9776 produkter från totalt 421 olika leverantörer, varav en femtedel av säkerhetsriskerna klassades som mycket kritiska eller kritiska. Det är en ökning av säkerhetsrisker med 5 procent jämfört med föregående år.

Rapporten visar att en genomsnittlig Windows-dator kör 72 olika program. Av de 50 vanligaste programmen kommer 21 från Microsoft och 29 från andra leverantörer, vilket betyder att Microsoft ligger bakom 42 procent av programmen i en genomsnittlig Windows-dator. Däremot står Microsofts program enbart för 14 procent av de upptäckta säkerhetsriskerna.

Om man ser på specifika program är de två största säkerhetshoten de populära webbläsarna Google Chrome med 291 sårbarheter följt av Mozilla Firefox med 257 sårbarheter. Det tredje farligaste programmet med 243 sårbarheter var Apple Itunes. På fjärde plats kom Adobe Flash med 67.

Det högst rankade Microsoft-programmet var själva operativsystemet Windows 7, som med 50 sårbarheter hamnade på sjunde plats.

Kanske är du intresserad av...