Recuva. återskapa filer.

Det finns ingen mirakelkur för att rädda raderade filer, men det finns nästan ett mirakelprogram.

Så återskapar du raderade filer

Om det har försvunnit filer från datorn behöver du inte börja med att bli förtvivlad. Ofta kan filerna återskapas i så gott som nyskick - men det krävs specialprogram.

9 oktober 2019 av Steffen Nielsen

Svetten tränger fram i pannan när familjens viktiga dokument inte längre finns i mappen där de borde finnas.

Det händer oss alla att filer försvinner. Då gäller det att reagera snabbt men kontrollerat, och det första du ska göra är att sluta använda datorn omedelbart för att minska risken att filerna skrivs över med ny information.

Raderade filer behöver inte vara försvunna

Bara för att filerna inte syns i Windows behöver det inte betyda att de har raderats. Det betyder bara att hänvisningarna till filerna har plockats bort från Windows systemregister.

Det är därför du måste reagera snabbt, för om du använder datorn ökar risken att filerna skrivs över med ny information vilket gör det omöjligt att återskapa dem.

Det finns flera sätt att försöka återskapa filer. Här kommer vi att visa två av dem - den ena kräver att du har gjort en säkerhetskopia på förhand, den andra att du använder ett program som kan leta på datorn efter de raderade filerna.

Så återskapar du filer från en backup

För att kunna återskapa filer från en säkerhetskopia krävs det naturligtvis att du har en tillräckligt nygjord backup tillgänglig. 

> Läs också: Hur ofta ska jag ta backup av datorn?

Så gör du:
  1. Se till att du har enheten som innehåller säkerhetskopian ansluten till datorn.
  2. Öppna Kontrollpanelen i Windows (exempelvis genom att söka efter kontrollpanel) och välj kategorin System och säkerhet
  3. Under Säkerhet och återställning (Windows 7) väljer du Återställ filer från en säkerhetskopia och följer anvisningarna. 
  4. Om det här alternativet inte kan återställa filerna, gå vidare till metoden här nedan. 

> Läs också: 3 effektiva lösningar för en säker backup

Så återskapar du filer med Recuva

Om du inte har någon säkerhetskopia som du kan använda för att återställa filer rekommenderar vi att du använder programmet Recuva som du kan hämta från Fördelszonen.

1. Börja med att hämta programmet Recuva från Fördelszonen och installera det. 

2 När du kommer till den här bilden efter installationen är det dags att välja vilken filtyp som programmet ska leta efter. All files letar efter samtliga, men du får snabbare resultat om du kan göra sökningen lite snävare.

Återställ raderade filer

Med programmet Recuva kan du (kanske) återställa raderade filer på datorn.

3. Välj var du tror att filerna fanns när de försvann. Välj I'm not sure om du inte vet var de fanns. Välj Next och sedan Start i nästa fönster.

Återställ raderade filer

Du kan välja om programmet ska leta efter de försvunna filerna i specifika mappar, eller leta överallt på datorn.

4. Programmet letar efter försvunna filer, varefter det visas en lista med vilka filer som kan återskapas. Markera filerna som du vill ha tillbaka och välj Recover. Sedan väljer du var du vill att de återskapade filerna ska sparas.

Återskapa raderade filer med Recuva

När programmet har hittat dina raderade filer behöver du välja var filerna ska sparas.

Vi rekommenderar att du installerar Recuva på datorn redan nu innan du har förlorat några filer. Då finns programmet redo när olyckan är framme, och ju snabbare du kan börja försöken att rädda filerna, desto större är chansen att du lyckas.

> Du hittar programmet Recuva i Fördelszonen. Du måste vara inloggad för att kunna hämta programmet.

Kanske är du intresserad av...