Cyberros

Digitala växter

Svenska forskare gör levande växter elektroniska.

11 februari 2016

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet har lyckats skapa elektroniska kretsar inne i levande växter med elektriskt ledande polymerer, det vill säga en sorts plast.

Blommorna har stoppats i vatten som innehåller den vattenlösliga plasten, varvid materialet har sugits upp i växten via de kanaler som fördelar vatten och näring i växten. På så sätt har forskarna under ledning av professor Magnus Berggren lyckats bygga upp nyckelkomponenterna i elektroniska kretsar. De har bland annat visat hur rosor kan tillverka både analoga och digitala elektroniska kretsar, som i förlängningen kan utnyttjas för att exempelvis reglera växtens fysiologi.

  • Nu kan vi börja tala om powerplants på riktigt, vi kan placera sensorer i växterna och utnyttja energin som bildas i klorofyllet, tillverka gröna antenner eller producera nya material. Allt sker naturligt och vi använder växternas egna system, säger Berggren.

Kanske är du intresserad av...