Ambulanspersonal

Var rädd om dig med denna viktiga funktion!

© Shutterstock

Viktig iPhone-funktion kan rädda ditt liv

Mobilen kan fyllas med hälsodata om dig själv – något som kan vara livsavgörande i en nödsituation.

2 maj 2017 av Mikkel Jacobsen

Det finns en smart och möjligen livsavgörande funktion i iPhone-appen Hälsa. I den går det nämligen att fylla i medicinsk information om dig själv, något som kan vara avgörande i en nödsituation där du inte själv är i stånd att hantera telefonen. Via låsskärmen kan de som hjälper dig se allt från blodgrupp till eventuella sjukdomar och nära anhöriga.

Medicinskt ID på iPhone

För att fylla i din egen medicinska information öppnar du appen Hälsa. Längst ner i appen finns knappen Medicinskt ID som leder till en rad fält som du kan fylla i med medicinsk information om dig själv.

Från telefonens låsskärm går det sedan att komma åt informationen via funktionen Nödsituation utan att det behövs någon pinkod. Här går det att ringa nödsamtal utan att behöva logga in i telefonen, men här finns även knappen Medicinskt ID som visar den information som du har matat in, till exempel allergier, mediciner, kontaktpersoner och allt annat som du har matat in i appen Hälsa.

Tryck på Medicinskt ID.

Kanske är du intresserad av...