Kryptering
Vad är kryptering och vad betyder SSL? Läs vidare, så får du veta!

Allt om kryptering

Kryptering är en viktig del av säkerheten på internet, i datorn och i mobilen. Men vad är egentligen kryptering?

27 september 2018 av Henning Dadkhah Rasmussen

I dag är kryptering en så väsentlig del av säkerheten på såväl internet som i din pc och mobiltelefon, att du inte kan undvika att använda tekniken.

Den här texten är också krypterad, vilket du kan se eftersom webbadressen till den här webbsidan börjar med https.

Om inte vår hemsida och andra tjänster vore krypterade skulle utomstående kunna se vad du gör på exempelvis en hemsida när du är ansluten till internet via ett öppet trådlöst nätverk.

Innebörden av kryptering

När data och kommunikation krypteras görs innehållet oläsligt på matematisk väg och det krävs rätt nyckel för att göra det läsbart igen.

Den här idén är inte ny. Kryptering användes till exempel under båda världskrigen för att förhindra fienden från att komma åt känslig information.

Skillnaden nu mot då är att vi i dag kan kryptera innehållet betydligt bättre tack vare den otroliga beräkningskapaciteten i moderna datorer.

Därför går det att kryptera så effektivt att det bara är andra datorer som kan knäcka krypteringen, och det efter att arbetat med koden i flera århundraden – om krypteringen är kraftfull nog.

Här används kryptering

I vanliga fall är kryptering inte något som vi behöver fundera över.

I praktiken fungerar kryptering i bakgrunden för att exempelvis en uppkoppling mellan dig och en hemsida inte ska kunna avlyssnas av någon annan. Detta sker med hjälp av krypteringstekniken SSL, som är den som även används när du betalar med ditt kreditkort på internet eller loggar in på din internetbank.

I Windows 10 Pro finns funktionen BitLocker, som kan kryptera alla filer på hårddisken. Då kan ingen utom du komma åt filerna. En modern smartmobil innehåller liknande funktioner.

Mer att läsa: Skydda dig på internet

Kom i gång med kryptering

I PC-tidningen nummer 15/2018 kan du läsa mycket mer om kryptering. Du får ett verktyg för att kryptera viktiga filer, så att det bara är du som kan komma åt dem.

Du som köper PC-tidningen får programmet VeraCrypt, som du hämtar från Fördelszonen.

> Hämta VeraCrypt här (endast för dig som köper PC-tidningen)

Med det smarta programmet kan du:

  1. Skapa en del på hårddisken som för utomstående ser ut som en fil de inte kan öppna.

  2. När du anger rätt lösenord förvandlas filen till en enhet som du kan använda som vilken annan enhet som helst.

Så här krypterar du dina filer

Köp PC-tidningen i din butik eller prenumerera nu, så kan du läsa de tio senaste numren digitalt i vår app Wype.

> Just nu får du 1 nummer av PC-tidningen och över 300 program för endast 29 kronor.
Läs mer om erbjudandet.

Kanske är du intresserad av...