KOM_SV_170859-NR16_L_Faa-styr-paa-slaegten_Web

Gör ett snyggt släktträd

Använd programmet Family Tree Builder för att få koll på din släkt med hjälp av ett snyggt släktträd och massor med information om familjemedlemmarna.

27 oktober 2013

Har du det minsta intresse för släktforskning kan du ta hjälp av programmet Family Tree Builder. Det fungerar som en databas som innehåller all tänkbar information om alla i släkten. Vartefter programmet fylls på med information växer trädet med bilder, ljud och videoklipp.

Med programmet följer en familjesida på internet, som kan användas för att dela släktträdet med andra i familjen. På det sättet kan alla vara med och bidra med information för att släktträdet ska lir ås komplett som möjligt. Family Tree Builder kan även jämföra ditt släktträd med andras och meddela om det finns något som sammanfaller.

Pröva Family Tree Builder själv: www.myheritage.se/family-tree-builder

I artikeln finns det en introduktion till programmet samt en genomgången av de viktigaste funktionerna.

Kanske är du intresserad av...