Google Översätt Uppdatering - Google Translate
Google Översätt

Googles översättningstjänst har blivit bättre, men är fortfarande inte helt perfekt.

Google Översätt hjälper dig att läsa skyltarna på semestern

Google har uppdaterat sin översättningstjänst Google Översätt (eller Google Translate) så att den kan hjälpa dig på utlandssemestern.

Google har släppt en stor uppdatering till sin översättningstjänst Google Översätt (Google Translate) lagom till semestern.

Efter uppdateringen kan Google Översätt själv identifiera vilket språk det handlar om när du håller telefonen över en text på det främmande språket. 

Översättningen visas efter ett ögonblick direkt på skärmen ovanpå originaltexten.

Detta är speciellt praktiskt om du exempelvis ska försöka tyda en spansk meny eller thailändsk vägskylt.

> Läs också: 8 gratisappar du bör ha i mobilen

Google Översätt
Google Översätt

Här kan du se hur appen översätter text på en skylt samtidigt som telefonen riktas mot den.

© Google

Google Översätt klarar nu fler språk

Kameraöversättningen har förbättrats och uppdaterats så att den nu fungerar med 90 av de 104 språk som Google Översätt har stöd för. Tidigare fungerade funktionen med ett väldigt begränsat antal språk.

Dessutom har appens utseende gjorts om för att göra den mer överskådlig och lättare att använda.

I Google Översätt-appen går det att skriva text eller översätta ord, skrift och tal. Det går även att ladda hem språk till mobilen så att den kan översätta även när du inte har tillgång till internet.

Så skaffar du Google Översätt

Uppdateringen av Google Översätt släpps till användare i intervaller under mitten av juli. Om du har den gamla versionen installerad på mobiltelefonen behöver du alltså hålla ögonen öppna efter uppdateringen innan du kan använda de nya funktionerna.

Du kan alltid söka efter uppdateringar på egen hand i Google Play eller Apple App Store. 

> Hitta Google Översätt till Android Google Play Store via den här länken
> Hitta Google Översätt till iOS i Apple App Store via den här länken

Så använder du snabböversättning i Google Översätt:

OBS: Om du inte kan aktivera snabböversättning beror det troligtvis på att de två språk som du har valt för tillfället inte är kompatibla med varandra.

Det är fler språk som är kompatibla med engelska än med svenska. Det finns inte något omedelbart sätt att se om två språk är kompatibla innan du försöker göra en snabböversättning.

Snabböversättning med Android:

 1. Hämta och öppna Google Översätt-appen (eller uppdatera om du redan har den installerad).
 2. Första gången du startar appen behöver du välja ditt primära språk (exempelvis svenska) och det språk som du oftast översätter från. Här går det även att välja om du vill kunna översätta även när du inte är uppkopplad mot internet (det kräver extra utrymme på telefonen).
 3. Välj vilka språk du som du vill översätta från och till längst upp. Snabböversättning fungerar bara med utvalda språk.
 4. Tryck på kameran och tillåt att Google Översätt får använda telefonens kamera.
 5. Rikta kameran mot texten som du vill översätta - om de två språken är kompatibla.
 6. Du kan aktivera och stänga av snabböversättning med det lilla ögat nere i högra hörnet. Om ögat inte är aktiverat, är de två språken inte kompatibla.

Snabböversättning med iPhone:

 1. Hämta och öppna appen Google Översätt från App Store (eller uppdatera om du redan har den installerad).

 2. Välj vilka språk som du vill översätta från respektive till längst upp. Snabböversättning fungerar bara med utvalda språk.
 3. Tryck på kameran och tillåt att Google Översätt får använda telefonens kamera.
 4. Längst ner kan du välja mellan att översätta direkt i kameran (kameraikonen) eller från en bild som du har tagit.
 5. Rikta kameran mot texten som du vill översätta.

Kanske är du intresserad av...