Google översätter hemsidan
Google översätter

Webbplatsen Google Översätt översätter blixtsnabbt mellan 108 språk. Google Översätt kan också användas för att översätta hela hemsidor.

Google översätter hemsidan

Är hemsidan på ett främmande språk? Då kan Google översätta den åt dig med verktyget Google Översätt, som stöder 108 språk.

21 maj 2021 av Steffen Nielsen

När Google Översätt såg dagens ljus 2008 var det något av en revolution. Nu har många vant sig vid de automatiska översättningarna mellan språken. 

Google kan översätta texter (när du till exempel får utländska e-postmeddelanden) men till och med hela webbplatser. 

Totalt stöds 108 språk – däribland svenska givetvis.

Sökgigantens funktion översätter till exempel den grekiska, spanska eller tyska hemsidan till svenska på ett ögonblick. Om du använder webbläsaren Google Chrome går det extra fort.

Så här översätter Google hemsidan

Det är nästan för enkelt att få hjälp av Google

  1. Besök en hemsida på ett främmande språk med webbläsaren Chrome.
  2. Google Översätt tar snabbt reda på vilket språk hemsidan är skriven på. Därefter erbjuds du möjligheten att översätta den till svenska. Det visas som en liten popup-ruta under adressfältet uppe till höger.
    Om fönstret inte visas högerklickar du bara på en tom plats i webbläsarfönstret och väljer ”Översätt till svenska" i högerklicksmenyn.
  3. Klicka på alternativet ”svenska”, så översätts hemsidan automatiskt.

Den här ryska webbplatsen översätts med ett enkelt klick på punkten ”svenska”.
Google översätter

Den här ryska webbplatsen översätts med ett enkelt klick på punkten ”svenska”.

Google översätter allt

Om du har en annan text som du vill få översatt kan du få hjälp med det också. Kopiera texten till webbplatsen Google Översätt och välj språk. Då översätter Google texten direkt.

Kom ihåg att maskinöversättningar som Googles naturligtvis inte är felfria. Kvaliteten är dock tillräckligt hög för vardagsbruk. 

Du kan läsa mer om Google Översätts finesser för både dator och telefon.

Kanske är du intresserad av...