Registret i Windows

Redigera i Windows register med Registereditorn.

Redigera registret i Windows

I Windows finns verktyget Registereditorn som används för att hantera Windows stora databas registret. Här är en snabbkurs.

VARNING! Registret i Windows är en vital del av operativsystemet och ingenting som man bör mixtra med utan att veta exakt vad man gör. Minsta lilla fel i registret kan resultera i att Windows slutar att fungera.

I PC-tidningen nummer 3/2021 finns det en rad tips för Windows, som förutsätter att värden i registret ändras med registereditorn.

Vi rekommenderar inte att du rör registret om du är det minsta osäker på vad du håller på med.

Om du ändå vill ta risken att ändra i registret kan du läsa vidare i den här snabbkursen och bli lite mer förberedd för att kunna följa tipsen i tidningsartikeln De bästa Windowstipsen för experter.

> Läs artikeln digitalt i Fördelszonen

Öppna registret

För att kunna läsa och ändra i registret används programmet Registereditorn:

  1. Sök efter regedit i Windows och klicka på sökresultatet Registereditorn.
  2. Svara Ja på frågan om appen får göra ändringar på enheten.

> Mer att läsa: Registret i Windows 10

Registereditorn i Windows

Med Registereditorn går det att ändra värden i Windows register.

Hitta i registret

Registret är indelat i fem huvudkategorier:

HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_CURRENT_USER

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG

Under varje kategori döljer det sig olika många undermappar. Klicka på den lilla pilen till vänster om en kategori för att veckla ut den. Alternativt går det att dubbelklicka på en kategori.

Namnen på kategorierna är omöjliga för en lekman att förstå sig på. Detsamma gäller alla undermappar.

Undermapparna i sin tur innehåller andra undermappar, och så vidare. Så där håller det på tills du stöter på en mapp som saknar pilen till vänster. Då är du framme vid en behållare som innehåller ett eller flera värden.

Adressfältet överst i Registereditorn visar hela tiden den aktuella sökvägen.

Se upp med att ändra några värden. Nya värden sparas automatiskt och ändrar du något utan att veta vad det handlar om kan det bli problem.

Lägg in nya värden i registret

Det händer att vi i tidningen beskriver något som inbegriper att ett värde ändras i registret. Då är det extremt viktigt att exakt följa instruktionerna i tidningen för att det hela inte ska gå på tok.

För att ändra ett värde i en behållare ska först och främst behållaren vara markerad. Till höger visas då en kolumn med ett eller flera värden med olika namn. Dubbelklicka på ett värde för att se den data som står där. Ändra inget!

Det går även att skapa nya värden. Högerklicka i så fall i kolumnen till höger och välj Nytt följt av den typ av värde det rör sig om. Återigen är detta i stort sett obegripligt och inget vi rekommenderar utan noggranna instruktioner. När du skapar ett värde kan du också ge det ett namn.

Registereditorn i Windows

Med Registereditorn går det att lägga till nya värden i registret.

Ändra existerande värden i registret

Alla värden i registret kan ändras, men blir det fel kan Windows sluta att fungera.

Därför är det alltid viktigt att läsa instruktionerna om hur ett specifikt värde ska ändras.

Registereditorn i Windows

Dubbelklicka på ett värde för ändra det.


Vi avråder från att lägga in egna värden i registret. Minsta lilla fel här kan få förödande konsekvenser för Windows.

Läs i stället artikeln i tidningen där vi bland annat noga beskriver några värden som du kan ändra.

> Mer att läsa: De bästa Windowstipsen för experter

Kanske är du intresserad av...