Registret i Windows

Registret är en vital del av Windows 10, men även det kan behöva städas då och då.

Registret i Windows

Varje gång ett program installeras i Windows tillförs det en rad poster i den stora databas som håller ordning på allt i Windows – Registret. Läs mer om denna svårtydda databas och varför det är viktigt att hålla den i trim.

5 september 2022 av Steffen Nielsen

Registret spelar en central roll i Windows. Det är en databas som innehåller inställningar för Windows, enskilda program samt de inställningar som användaren gör.

I registret finns också den information som all hårdvara behöver för att fungera med datorn och tillsammans med andra enheter.

Registret är stort och inte särskilt lätt att förstå sig på. Det går att ändra i registret på manuell väg med hjälp av programmet Registereditorn, men det är något som vi avråder från. Det är lätt att ställa till det i registret så att Windows inte fungerar som det ska.

Öppna registret

För att ta en titt i Windows register används programmet Registereditorn, som startas så här:

  1. Sök efter register i Windows.
  2. Klicka på sökresultatet Registreringseditorn.
  3. Svara Ja när du får frågan om appen får göra ändringar i datorn.
Registereditorn i Windows 10
Registereditorn

Registereditorn är nyckeln som öppnar det komplicerade Registret i Windows.


Registret är hierarkiskt och uppdelat i kategorier. Eftersom Registereditorn inte är tänkt att användas på samma sätt som andra program är det tämligen svårt att tyda vad som är vad utan att ha goda förkunskaper om hur Registret är uppbyggt

Det är inte tänkt att den enskilde datoranvändaren ska ge sig in i Registret. För det mesta finns det inga behov av att på egen hand ändra något i Registret, även om det går att lösa många problem med små ändringar här.

Det gäller bara att veta exakt vad man gör, annars kan enheter och funktioner sluta att fungera. Vill det sig riktigt illa kan hela Windows gå i stå.

Ändra i Registret

Med risk för att blir tjatig: det kan göra mer skada än nytta att ändra på egen hand i Registret.

Över tid kommer det alltid att uppstå fel av olika dignitet i Registret. Det kan till exempel handla om att program avinstalleras, men att dess poster i Registret inte tas bort.

Fel i Registret kan leda till att datorn blir allt långsammare med tiden. Det beror på att Windows hela tiden måste hantera ett ökat antal fel i Registret. Problem kan också leda till irriterande felmeddelanden som är svåra att tyda och åtgärda.

Det är bra att städa i Registret för att hålla Windows i trim, men det är dumt att försöka det på egen hand. Därför finns det program som sköter om det.

Vi rekommenderar Ashampoo Registry Cleaner 2, som finns i Fördelszonen

57 förbättringar I Windows

I systemregistret kan du skruva på i stort sett alla inställningar i Windows. Vanligtvis är det alldeles för riskabelt att göra dessa ändringar i databasen, men ett nytt praktiskt program klarar det åt dig.

Programmet Hidden Windows 10 Features gör jobbet åt dig, så att du inte behöver krångla med att rota i databasen. 

I artikeln "Gå helt ned i maskinrommet" i PC Tidningen 16/2022 tittar vi på inte mindre än 57 stora och små förbättringar som normalt kräver komplicerade procedurer, men där det i detta fall räcker med en bock och ett klick på en knapp för att bekräfta.

> Hämta program, artikel och guide i Fördelszonen

Kanske är du intresserad av...