Flytta filer till ny pc

Flytta filer till ny pc

Den här lilla guiden visar hur du använder programmet Laplink PCMover Express och en extern hårddisk för att flytta filer från en gammal dator till en ny.

29 april 2021 av Steffen Nielsen

Den här artikeln är ett tillägg till den stora artikeln i PC-tidningen nummer 8/2021 om att få med alla filer från en gammal dator till en ny.

Läs artikeln Flytta till en ny pc digitalt i Fördelszonen, där du också kan hämta programmet Laplink PCmover Express.

Om du använder en extern hårddisk eller ett usb-minne för att flytta filerna i stället för via nätverket, som vi skriver om i artikeln, kan du läsa om hur du gör här.

Kopiera filer från den gamla datorn

1. Installera Laplink PCmover Express och följ stegen i tidningen fram till steg 7 på sidan 37 i PC-tidningen 8/2021.

Flytta filer med Laplink PCmover Express och en extern hårddisk.

Flytta filer med Laplink PCmover Express och en extern hårddisk.


2. Välj Advanced Options till höger i fönstret.

3. Bocka för det översta fältet och klicka på Next.

4. Klicka på Browse och markera den externa hårddisken eller usb-minnet. Ge överföringen ett namn, till exempel dagens datum, och klicka på Next.

5. Nu söks systemet igenom under ett par minuter. Klicka på Next. Om det är några filer som inte ska flyttas klickar du på Customize Transfer File och tar bort markeringarna vid dem i nästa fönster.

6. Klicka på Create Transfer File för att överföra filerna till hårddisken/usb-minnet. Det kan ta ett tag.

7. När det står Finished Creating Transfer File(s) kan du ta bort hårddisken/usb-minnet. Klicka på Finish.

Kopiera filerna till den nya datorn

8. Anslut hårddisken/usb-minnet till den nya datorn och installera programmet Laplink PCmover Express i den också.

9. När programmet är i gång väljer du åter Advanced Options.

10. Välj File Based Transfer om det valet visas. Markera This is the new pc.

11. Välj sedan filen från den gamla datorn. När överföringen är klar startar du om datorn. Därefter kommer filerna att ligga på samma ställen som i den gamla datorn.

Laplink PCmover Express tar med inställningar och filer, men inga program. De måste installeras i den nya datorn på vanligt sätt.

Här är tre program som gör vilken pc som helst körklar.


Kanske är du intresserad av...