Windowsuppdatering

Förläng tiden du kan ångra en uppdatering av Windows.

© Shutterstock

Ångra Windows- uppdatering

Många uppdateringar av Windows 10 under 2020 har innehållit fel som givit upphov till diverse problem. Det går att ångra en uppdatering i tio dagar, men det finns ett trick som förlänger ångerrätten väsentligt.

Det är viktigt att hålla datorn uppdaterad, men tyvärr innehåller många uppdateringar av Windows fel som kan medföra allehanda problem.

Ett exempel är uppdateringen från tidigare i år som fick skrivare att sluta fungera. Ett annat är uppdateringen som gjorde att datorer plötsligt började stängas av utan förvarning.

Därför gör Microsoft det möjligt att ta bort en installerad uppdatering och gå tillbaka till läget som Windows hade före uppdateringen. Detta är dock enbart möjligt inom tio dagar från att uppdateringen installerades.

Det finns emellertid ett trick som förlänger den här tiden till hela 60 dagar efter installationen.

Värt att notera i sammanhanget är att det kan finnas andra delar i en uppdatering som kan vara värda att ha kvar. Utgångspunkten är att alltid installera aktuella uppdateringar för att hålla Windows säkert och funktionsdugligt.

> Mer att läsa: Microsoft skrotar gamla versioner av Windows 10

Rulla tillbaka Windows 10

Ångrar du en uppdatering som har gjort att din dator inte fungerar lika bra som tidigare kan du inom tio dagar gå tillbaka till en tidigare version av Windows 10:

 1. Öppna Start-menyn och klicka på kugghjulet för att öppna Inställningar.
 2. Klicka på Uppdatering och säkerhet.
 3. Klicka på Återställning i kolumnen till vänster.
 4. Under Återgår till din tidigare version av Windows 10 klickar du på knappen Kom igång.
 5. Följ instruktionerna.

Är knappen grå har det gått mer än tio dagar sedan Windows uppdaterades. Finns inte alternativet över huvud taget finns det ingen tidigare version av Windows 10 att gå tillbaka till.

> Mer att läsa: Få tillbaka informationsfönstret i Windows 10

Förläng tiden för att ångra

Om de tio dagarna inte räcker till finns det ett trick för att förlänga tiden för att ångra sig till 60 dagar. Observera att detta trick måste utföras innan de tio dagarna har gått ut, efter den tiden fungerar det inte längre.

 1. Sök efter Kommandotolken i Windows.
 2. Högerklicka på sökresultatet Kommandotolken och välj Kör som administratör.
 3. Skriv följande kommando: DISM /Online /Get-OSUninstallWindow
 4. Tryck på Enter
 5. Skriv nu följande kommando: DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:59
 6. Tryck på Enter

Nu har tiden förlängts till 60 dagar.

> Mer att läsa: Stora förändringar av Windows 10

Kommandotolken i Windows 10

Med två kommandon kan ångerrätten förlängas till 60 dagar,

Kanske är du intresserad av...