5G - när kommer 5G

5G testas i flera europeiska städer.

Stort test: 5G är ofarligt

Det har förekommit många farhågor kring den nya 5G-tekniken, men nu visar de första riktiga testerna att de är ogrundade. 5G är inte farligare än 3G och 4G.

I takt med att den nya mobiltekniken 5G börjar lanseras på allvar, har det förekommit mycket prat från skeptiker om hur farlig strålningen från den nya tekniken är. Det har däremot inte funnits speciellt mycket konkret fakta, framför allt inte från skeptikerna, som har kunnat bevisa farlighetens vara eller icke vara med den nya kommunikationstekniken.

I England har man dock testat 5G på 16 olika platser i 10 större städer det senaste året, och nu är de första resultaten färdiga.

Strålningen inte större än med 3G och 4G

Det är den brittiska kommunikationsmyndigheten Ofcom som har offentliggjort de nya resultaten som visar att strålningen från 5G bara ligger på 0,039 procent av de tillåtna gränsvärdena och är därmed helt ofarlig. 

Samtidigt visar undersökningarna att strålningen från 5G till och med är lägre än både 3G och 4G som vi har levt med i många år. 

> Läs också: Förstå din router med den här enkla ordlistan

5G på gång i Sverige

Det finns redan en del mindre 5G-nätverk i Sverige, bland annat på Mittuniversitetet i Sundsvall och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och det är under 2020 som det är tänkt att nätverken ska börja introduceras i större skala.

Här under kan du se var 5G-strålningen befinner sig i det elektromagnetiska spektrumet.

(Artikeln fortsätter under bilden)

5G-nätverk på ett elektromagnetiskt spektrum

Här visas var 5G-nätverken befinner sig på ett elektromagnetiskt spektrum. Strålningen längst till höger är skadlig för människor.

Stort motstånd på Facebook

På Facebook finns det åtskilliga grupper som manar till motstånd mot 5G-tekniken, eftersom det påstås att strålningen är orsaken till allt från cancer till det nya kinesiska Corona-viruset.

Oberoende undersökningar visar dock att denna fruktan inte baserar sig på fakta, och som de engelska myndigheterna skriver i sin rapport har frekvenserna som används för 5G redan används i många år av andra apparater.

Vad är 5G?

5G är den femte generationens mobilnät som kommer att ge möjligheten att skapa extremt pålitlig kommunikation och överföringshastigheter som är mycket högre än de nuvarande 4G-nätverken. De kommer även att kunna hantera fler enheter och fler användare samtidigt. 

I takt med att utbredningen av 5G blir allt större förväntas det skapas en rad nya användningsområden, vilket bland annat kan inkludera:

  • Automatisering och robotteknik inom jordbruk, industri och hälsovård
  • Transportteknik med avancerad kommunikation mellan fordon. Detta inkluderar bland annat förarlösa bilar
  • Möjligheten av leverera ström med smarta distributionskanaler, avläsning av mätare, styrning av elnät et cetera
  • Smarta städer

Källa: Danska energistyrelsen

Kanske är du intresserad av...