Läs också

Ikoner komse 182015

Gör egna ikoner

Dato kom 102015

Ändra tid och datum på dina filer

Alla filer på datorn erhåller ett datum när filen skapas, vilket är praktiskt om du till exempel vill sortera ut gamla semesterbilder från nya. Dessvärre är inte alltid tidsstämpeln rätt, men med ett litet ingrepp går det att ändra både datum och tid på filerna.

29 juni 2015

D en tidsinformation som alla filer innehåller stämmer nästan jämt. Informationen används till exempel för att sortera nya filer från gamla när du använder Utforskaren eller något program för att visa eller sortera bilder. Informationen är mycket praktisk, men dessvärre finns det undantag. Ibland kan filer, som exempelvis kopieras från en extern hårddisk, få ett nytt datum för tidpunkten när de skapades, vilket ofta blir det datum då du kopierar filerna. Detta åstadkommer lätt en riktig röra. Du kan råka ut för samma sak om klockan i digitalkameran går fel, eller om mobiltelefonen är inställd på en annan tidszon när du tar bilderna.

Kanske är du intresserad av...