Kortkommandon i Google Dokument
Google Dokument

Det finns 70 kortkommandon i Google Dokument.

Kortkommandon i Google Dokument

De flesta kan kända kortkommandon som Ctrl + C för att kopiera något och Ctrl + V för att klistra in det någon annanstans. Men det vimlar av kortkommandon överallt. Här är de viktigaste i Google Dokument.

Kopiera, klipp ut och klistra in. Kortkommandona för dessa tre funktioner kan de flesta. De har använts sedan Larry Tesler kom på dem på 70-talet.

Sedan dess har kortkommandona Ctrl + C, Ctrl + X och Ctrl + V fått sällskap av tusentals andra i såväl Windows som olika program.

I dag finns det så många kortkommandon att det inte är möjligt att lära sig dem allihop.

> Mer att läsa: Öppna Worddokument i Google Dokument

Bra kortkommandon i Google Dokument

I Google Dokument kryllar det av kortkommandon för alla möjliga funktioner. Det finns ingen anledning att lära sig alla, utan koncentrera dig på de som du har nytta av när du skriver i Google Dokument.

> Mer att läsa: Bli expert på Google Dokument

Den kompletta listan med alla kortkommandon i Google Dokument finns här.

Kortkommandon i Google Dokument för Windows

Allmänna: 

Kopiera Ctrl + c

Klipp ut Ctrl + x

Klistra in Ctrl + v

Klistra in utan formatering Ctrl + Skift + v

Ångra Ctrl + z

Ångra ångra Ctrl + Skift + z

Klistra in eller redigera länk Ctrl + k

Öppna länk Alt + Enter

Visa kortkommandon Ctrl + /

Skriv ut Ctrl + p

Öppna Ctrl + o

Sök Ctrl + f

Sök och ersätt Ctrl + h

Sök igen Ctrl + g

Sök föregående Ctrl + Skift + g

Dölj menyraden Ctrl + Skift + f

Lägg till sidbrytning Ctrl + Enter

Sök i menyerna Alt + /

Upprepa senaste Ctrl + y


Textformatering

Fetstil Ctrl + b

Kursiv stil Ctrl + i

Understrykning Ctrl + u

Genomstrykning Alt + Skift + 5

Upphöjd text Ctrl + .

Nedsänkt text Ctrl + ,

Kopiera textformatering Ctrl + Alt + c

Klistra in textformatering Ctrl + Alt + v

Ta bort textformatering Ctrl + \

Öka teckenstorlek Ctrl + Skift + >

Minska teckenstorlek Ctrl + Skift + <


Styckeformatering

Öka styckeindrag Ctrl + ]

Minska styckeindrag Ctrl + [

Tillämpa normalt textformat Ctrl + Alt + 0

Tillämpa rubrikformat [1–6] Ctrl + Alt + [1–6]

Vänsterjustera Ctrl + Skift + l

Centrera Ctrl + Skift + e

Högerjustera Ctrl + Skift + r

Justera Ctrl + Skift + j

Numrerad lista Ctrl + Skift + 7

Punktlista Ctrl + Skift + 8

Flytta stycke uppåt/nedåt Ctrl + Skift + Upp-/nedåtpil


Bilder och grafik

Alternativ text Ctrl + Alt + y

Öka storlek Ctrl + Alt + k

Öka vågrät storlek Ctrl + Alt + b

Öka lodrät storlek Ctrl + Alt + i

Minska storlek Ctrl + Alt + j

Minska vågrät storlek Ctrl + Alt + w

Minska lodrät storlek Ctrl + Alt + q

Vrid 15° medurs Alt + högerpil

Vrid 15° moturs Alt + vänsterpil

Vrid 1° moturs Alt + Skift + vänsterpil

Vrid 1° medurs Alt + Skift + högerpil

Stäng teckningsredigering Skift + Esc


Kommentarer och fotnoter

Infoga kommentar Ctrl + Alt + m

Öppna diskussionstråd Ctrl + Alt + Skift + a

Ange aktuell kommentar Ctrl + Retur

Infoga fotnot Ctrl + Alt + f

Flytta till aktuell fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan f

Flytta till nästa fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan f

Flytta till föregående fotnot Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan f


Menyer

Kontextmeny (högerklicka) Ctrl + Skift + x alternativt Ctrl + Skift + \

Arkiv-menyn i Google Chrome: Alt + f, andra webbläsare: Alt + Skift + f

Redigera-menyn i Google Chrome: Alt + e, andra webbläsare: Alt + Skift + e

Visa-menyn i Google Chrome: Alt + v, andra webbläsare: Alt + Skift + v

Infoga-menyn i Google Chrome: Alt + i, andra webbläsare: Alt + Skift + i

Format-menyn i Google Chrome: Alt + o, andra webbläsare: Alt + Skift + o

Verktyg-menyn i Google Chrome: Alt + t, andra webbläsare: Alt + Skift + t

Hjälp-menyn i Google Chrome: Alt + h, andra webbläsare: Alt + Skift + h

Tillgänglighet-menyn (visas när stöd för skärmläsare har aktiverats) i Google Chrome: Alt + a, andra webbläsare: Alt + Skift + a

Inmatningsverktyg-menyn (tillgänglig i dokument på icke-latinska språk) Ctrl + Alt + Skift + k

Visa webbläsarens kontextmeny Skift + högerklicka

Textmarkering med tangentbord

Markera alla Ctrl + a

Utöka markeringen ett tecken Skift + Vänster-/högerpil

Utöka markeringen en rad Skift + Upp-/nedåtpil

Utöka markeringen ett ord Ctrl + Skift + Vänster-/högerpil

Utöka markeringen till början av raden Skift + Home

Utöka markeringen till slutet av raden Skift + End

Utöka markeringen till början av dokumentet Ctrl + Skift + Home

Utöka markeringen till slutet av dokumentet Ctrl + Skift + End

Välj aktuellt listobjekt Håll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på i

Välj alla listobjekt på aktuell nivå Håll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på o


Källa: Google

Kanske är du intresserad av...