KOM_SV_171873-NR16_M_Excel_Web

10 kvicka tips och trick till Excel

Vi älskar kalkylark! Det är lätt att komma i gång med att skriva in värden och formler – och det kan bli ännu enklare.

10 oktober 2016
  • Gör kolumner till rader (och tvärtom)* Markera nästa cell med innehåll* Klistra in samma innehåll i flera fält samtidigt* Lås fast en rad* Klistra in bilder i diagram* Räkna med datum* Markera hela kalkylbladet på en gång* Infoga flera rader eller kolumner* Excel tolkar mönster* Hitta det markerade igen

> Excel hittar mönster

Kanske är du intresserad av...