Google Säkerhetskopiera och synkronisera. PC. Move to D-drive.

Google Säkerhetskopiera och synkronisera är programmet för Google Drive i datorn. Spara alla filer på annan plats för att frigöra utrymme.

Flytta Google Drive till en annan enhet

Frigör plats på C-hårddisken genom att flytta Google Drive-mappen till en annan enhet. Det är lätt att ändra enhet med programmet Google Säkerhetskopiera och synkronisera.

Om C-hårddisken i främsta hand används av Windows och inte så mycket annat, frigörs plats på den och därmed kommer datorn bli snabbare.

När utrymmet på hårddisken krymper blir tvingas Windows flytta fler filer mellan ramminnet och hårddisken för att fungera, och det påverkar prestandan. En tumregel är att maximalt fylla C-hårddisken till 80 procent och lämna resten tomt åt Windows.

Därför är det trist att Google Drive envisas med att installera sin mapp på C-hårddisken, särskilt som det brukar samlas väldigt mycket bilder, dokument och annat där. Den hör hemma på en annan enhet, till exempel D-enheten som ofta har betydligt mer ledigt utrymme.

Smart med Google Drive i datorn

Egentligen är det en enkel sak att ändra inställningarna för Google Drive, så att C-enheten lämnas i fred.

Fördelen med att ha ens ha Google Drive synkroniserat med datorn är att det blir så mycket enklare att komma åt filer i Google Drive samt att spara nya där.

Här utgår vi från att Google Drive redan är installerat i datorn. 

Så här flyttar du Google Drive

  1. Högerklicka på ikonen för Google Drive i Aktivitetsfältet. Klicka på de tre prickarna och välj Inställningar.
  2. Klicka på Inställningar i kolumnen till vänster och välj KOPPLA FRÅN KONTO.
  3. I Windows flyttar du nu mappen Googe Drive från C-hårddisken till D-enheten eller en annan till datorn ansluten hårddisk.
  4. Högerklicka på ikonen för Google Drive i Aktivitetsfältet och välj Logga in.
  5. Följ instruktionerna på skärm och i steg 3 väljer du Ändra och pekar ut mappen som du just flyttade. Från och med nu är det denna mapp som används vid all synkronisering i Google Drive och därmed är mer utrymme på C-hårddisken ledigt.

Kanske är du intresserad av...