nordeye.com
nordeye.com© depositphotos

Så styr bilens dator extraljusen

Extraljus är väsentliga för att öka synligheten och därmed också säkerheten på vägen. Dessa extra ljuskällor kompletterar bilens vanliga belysning i vissa situationer och fungerar genom en kombination av diverse elektriska signaler och programmering.

5 april 2023 av Annoncør

Mycket har hänt på fronten för bilbelysning under de senaste decennierna. Bilarnas ljuskällor blir smartare för varje år, allt för att öka säkerheten för såväl föraren som medtrafikanter och fotgängare. Extraljus, bland annat i form av ljusramper, ger optimal ljusbild för stora som små bilar, vilket således gör det enklare för föraren att upptäcka faror och hinder i god tid.

Hur dessa smarta extraljus fungerar är inte det lättaste att förstå. Det är trots allt en avancerad teknik som styr belysningen. Vi har emellertid försökt sammanfatta hur bilens dator styr extraljusen på ett kort och koncist sätt här.

Extraljusen är kopplade till bilens elsystem

Först och främst fungerar extraljusen tack vare att de är kopplade till bilens elsystem med hjälp av speciella kablar. Det omfattar vanligtvis strömkablar samt eventuella styrkablar som behövs för specifika funktioner. Därför måste extraljusen, som ofta monteras som ljusramper, alltså anslutas till fordonets elsystem för att över huvud taget fungera.

En styrmodul styr ofta själva belysningen

I de allra flesta moderna fordon finns det en så kallad styrmodul som ansvarar för att hantera diverse funktioner i bilen, däribland just extraljusen. Modulen är vanligtvis ansluten till bilens dator, och tack vare smarta, avancerade kontrollmekanismer är det således möjligt att styra belysningen.

Bilens dator tar emot signaler som talar om när det är dags att aktivera ljusen, och skickar dessa signaler vidare till styrmodulen som därefter aktiverar extraljusen automatiskt baserat på specifika förhållanden. Det vill säga att ljuset kan slås på och av vid behov, vilket förbättrar synligheten och säkerheten i mörker och vid dåliga väderförhållanden.

Inbyggd programmering med instruktioner

Dessutom är bilens mycket högteknologiska dator naturligtvis också programmerad med instruktioner som talar om när den ska aktivera och inaktivera extraljusen. Den talar alltså om för bilens lampor hur de ska reagera på olika ingångar och gör det enligt en kod som matas in baserat på testade matematiska ekvationer.

Datorn övervakar och utvärderar kontinuerligt belysningen

Säkerheten är av största vikt när det gäller fordon, och detsamma gäller för extraljusen. Syftet med denna extra ljuskälla är trots allt att optimera ljusbilden och på så sätt öka säkerheten på vägen.

Just därför övervakar och utvärderar bilens dator kontinuerligt belysningen för att upptäcka eventuella fel. Det kan till exempel röra sig om ledningsfel eller spruckna lampor. I sådana fall kan fordonets dator meddela detta i form av varningsmeddelande så att föraren kan vidta åtgärder i tid. I några fall kan fordonets dator själv vidta åtgärder för att förhindra farliga situationer.

Avancerad teknik som gör körningen säkrare för alla

Du är förmodligen inte den enda som fortfarande är förvirrad efter att ha läst den här artikeln. För även om vi har försökt göra det så enkelt som möjligt kan det vara en utmaning att förstå hur datorn i en bil faktiskt styr extraljusen – men det är inte mer komplicerat än att det ansluts några kablar. Och låt oss inte glömma den intelligenta maskininlärningen som gör det avsevärt säkrare för förare, passagerare och andra trafikanter.

Kanske är du intresserad av...