Därför ska du skriva en framtidsfullmakt

Visste du att du kan välja vem eller vilka som ska sköta dina personliga angelägenheter, ifall du i framtiden inte skulle klara av det på egen hand? Med Jurio kan du enkelt och prisvärt skriva en framtidsfullmakt online, på bara några minuter!

13 januari 2022

Tänk om …

Vad händer om du en dag skulle vara med om en olycka eller hamna i ett så pass dåligt hälsotillstånd att du inte längre klarar av att ta hand om dig själv eller uträtta dina egna ärenden? Vid ett sådant tillfälle kommer din kommun utse en person som ska hjälpa dig.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, och i vilken omfattning.

En juridisk trygghet

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som ger en eller flera utsedda personer rätten att fatta juridiskt bindande beslut åt dig, men först när du inte längre kan göra det själv. En framtidsfullmakt aktiveras alltså bara om du förlorar förmågan att fatta välinformerade beslut. På så vis har du makten över dina egna beslut så länge som möjligt, och när du väl behöver hjälp kommer du få det av någon du litar på. En riktig trygghet att ha inför framtiden!

Du sätter gränserna

Med en framtidsfullmakt kan du utse en eller flera personer som ska företräda dig i framtiden. Med andra ord kan du säkerställa att det blir någon du verkligen litar på, som känner dig väl och verkligen har ditt bästa i åtanke – kanske din partner, ditt barn eller en god vän.

Du kan bestämma ifall ansvaret ska delas lika, eller gå till en viss person i första hand. Dessutom kan du begränsa vad fullmaktshavaren ska kunna göra för din räkning. Till exempel kan du ange att ingen får sälja ditt hus eller ta lån i ditt namn.

Det finns flera fördelar med att skriva en framtidsfullmakt med Jurio:

  • Du får själv bestämma vem som ska ta hand om dina intressen när du själv inte längre kan göra det

  • Du kan välja upp till tre personer, som kan dela ansvaret mellan sig

  • Du kan bestämma vad personerna får och inte får lov att göra

  • Du kan lägga till en granskare som kontrollerar personernas arbete

Skapa en framtidsfullmakt online – Jurio hjälper dig!

Juridiska handlingar är ofta svåra att skriva på egen hand. En dålig formulering kan skapa förvirring eller leda till fallgropar, och har du inte kolla på alla lagar och alternativ finns risken att du inte blir helt nöjd med det du skrivit. Färdiga mallar är sällan flexibla nog för att du ska få ett högkvalitativt och skräddarsytt reslutat, och att gå till en traditionell advokat kostar både tid och pengar.

Därför finns Jurio. Vårt mål är att göra juridiken mer begriplig och tillgänglig! Med Jurios digitala formulär kan du skapa en framtidsfullmakt anpassad efter dina önskemål. Framtidsfullmakten skapas genom att du svarar på frågor i vårt formulär. Vi guidar dig genom processen och håller koll på alla krångliga rättsregler åt dig. Snabbt, smidigt och prisvärt!

Kanske är du intresserad av...