Reuse computers tablets and iPhones

Återvinn gammal elektronik

Så här återvinner du en gammal dator, tv eller mobiltelefon på rätt sätt.

29 maj 2016

Varje år hamnar 50 miljoner ton med elektronikskrot på sophögen

Elektronikavfall är giftigt för både natur och människor eftersom det innehåller kvicksilver, bly, kadmium, arsenik och en lång rad andra giftiga ämnen.

Återvinn din iPhone, pekdator och pc Metallen kan återvinnas för användas på nytt och därmed reduceras miljöpåverkan märkbart.

Alla är vinnare När en dator återvinns motsvarar det en miljövinst på: • 53 liter bensin • 118 plastflaskor och • 541 aluminiumburkar • 3 träd

Så här återvinner du gammal elektronik

Kanske är du intresserad av...