Google gör det enklare att ta bort personuppgifter från sökningar
DIGITALA ÖVERTRÄDELSER

Om du upptäcker personuppgifter om dig i en Google-sökning kan du nu be Google att ta bort dig från sökresultaten lättare än tidigare.

Google gör det enklare att ta bort personuppgifter från sökningar

För att bekämpa digital kriminalitet har Google nu utökat möjligheterna att radera privat information från söktjänsten.

Det har alltid varit möjligt att begära att sökjätten Google raderar personuppgifter från sökresultaten i Google, men endast i ett fåtal och mycket specifika fall. 

Nu har Google utökat listan över fall där det är möjligt att ansöka om radering. 

Detta för att bekämpa den allt större utbredningen av digitala kränkningar, så kallad ”doxing”, bedrägerier och identitetsstölder.

Tidigare endast skydd mot ekonomiska bedrägerier

När du tidigare begärde att Google skulle radera personuppgifter från sökresultaten måste informationen kunna missbrukas till ekonomiska bedrägerier, annars var det orimligt mycket arbete med att komma åt informationen. 

Nu är det dessutom möjligt att ta bort personliga kontaktuppgifter som exempelvis kan missbrukas av en svartsjuk person som vill förfölja sin partner från ett tidigare äktenskap. Du kan även be om att få ta bort uppgifter som personnummer som kan missbrukas för identitetsbedrägerier.

Läs även: Så raderar du dina Google-sökningar för alltid

Det här är sådant som du kan be Google att ta bort:

 • Konfidentiella ID-nummer utfärdade av en offentlig myndighet
 • Bankkontonummer
 • Betalkortsnummer
 • Bilder på handskrivna underskrifter
 • Bilder på ID-handlingar
 • Väldigt personliga, konfidentiella och officiella handlingar, till exempel sjukjournaler
 • Personuppgifter (fysiska adresser, telefonnummer och e-postadresser)
 • Sekretessbelagd inloggningsinformation

Dessa två krav på innehållet måste också uppfyllas innan Google går vidare med din begäran:

 1. Dina kontaktuppgifter.
 2. Innehållet omfattar:
 • Uttryckliga eller underförstådda hot eller
 • Uttryckliga eller underförstådda uppmaningar om att vålla skada eller trakassera.

Du kan själv läsa reglerna för att ansöka om borttagning av personligt innehåll hos Google.

Läs även: Har du koll på ditt digitala privatliv? Testa dig själv med våra nya verktyg

Så ansöker du om att få innehåll raderat

Det är en god idé att söka efter sitt eget namn på Google då och då, så att du vet vad som eventuellt finns om dig som alla med en webbläsare och internetanslutning kan få tillgång till. 

> Läs även: 3 tips för bättre sökningar på Google

Om du till exempel heter Per Johan Sandberg kan du söka efter ditt namn inom citattecken, så att du bara får fram resultat med det exakta stavningssättet och ett sammanhängande namn. I det här exemplet ska du söka efter ”Per Johan Sandberg” på Google.

Om du hittar något som uppfyller Googles krav för att radera innehållet ska du besöka Googles hemsida från länken nedan och följa guiden.

> Begär radering av information från Google här

Kanske är du intresserad av...