Kolla om Google funkar
Tekniskt fel

Alla webbtjänster kan krångla. Så här kollar du aktuell status.

© Shutterstock

Se om Google eller Facebook har tekniska problem

Även de största webbtjänsterna råkar ut för tekniska problem då och då. Så här kontrollerar du om en tjänst är i gång eller inte.

17 december 2020

Den 14 december slutade nästan alla av Googles tjänster att fungera. Gmail, Google Drive, Google Kalender och Google Dokument gick ner, med miljontals frustrerade användare som följd.

I ett sådant läge är det alltid en fråga man som enskild användare ställer sig: Är det fel hos mig eller hos dem?

Det finns ett sätt att kontrollera om Google eller någon annan webbtjänst har problem.

Kontrollera Googles driftstatus

Google har gjort en särskild webbsida som visar driftstatus för företagets samtliga tjänster.

Sidan Statusöversikt för Google Workspace visar vilka tjänster som fungerar och vilka som har tekniska problem.

I första kolumnen listas Googles alla tjänster. De som är markerade med en grön prick fungerar som de ska, medan en tjänst som är markerat med rött inte fungerar.

I kolumnerna med datum visas status för de senaste dagarna. Det går att bläddra bakåt i statuslistorna ett par månader.

> Mer att läsa: Bättre sökresultat från Google

Webbsidan Is it down right now? visar status för flera tjänster.
Is it down right now?

Webbsidan Is it down right now? visar status för flera tjänster, till exempel Facebook och Netflix.

© Is It Down Right Now

Kolla andra tjänster

Har du problem att komma in på någon annan av de stora internettjänsterna finns det en annan lösning.

Webbsidan Is it down Right Now kontrollerar kontinuerligt om den får kontakt med Facebook, Amazon, Netflix med flera och visar resultatet

Om det finns en tjänst som inte finns med kan du söka efter den. För att det ska fungera måste hela webbadressen skrivas ut.

Hemsidan visar också historiska data, så att du kan se om en viss tjänst brukar krångla.

> Mer att läsa: Skapa ett Googlekonto

Kanske är du intresserad av...