Ftp-server

För att lägga upp bilder på en hemsida eller flytta filer till en server behövs det ett ftp-program.

Enkelt ftp-program

Med filhanteringsprogrammet FreeCommander, som du får med PC-tidningen nummer 9/2020, är det enklare än någonsin att flytta filer till en ftp-server.

Med hjälp av ftp-protokollet går det att överföra filer till och från en server.

Servern kan till exempel stå hos din internetleverantör och innehålla alla bilder till din hemsida, men den kan lika gärna stå hemma hos dig i bokhyllan.

Traditionellt sett har det krävts speciella program för att koppla upp sig mot en ftp-server, men funktionen finns även i programmet FreeCommander, som du får med PC-tidningen nummer 9/2020.

FreeCommander är ett gratisprogram för filhantering. Du hittar det i Fördelzonen på vår hemsida tillsammans med en artikel som hjälper dig i gång.

Mappar i två fönster

FreeCommander är en filhanterare, ungefär som Utforskaren i Windows men med fler funktioner.

Huvuddelen av programmet består av två mappfönster sida vid sida. Det gör det mycket enkelt att flytta filer mellan de båda mapparna.

Förutom de funktioner som vi beskriver i PC-tidningens nummer 9/2020 innehåller FreeCommander även en ftp-funktion för att ansluta till en extern ftp-server. Det är perfekt om du behöver hämta eller skicka filer till och från servern.

> Mer att läsa: Vad är en NAS?

Fakta om ftp

  • Ftp står för File Transfer Protocol.
  • Ftp är ett av de vanligaste sätten att skicka filer mellan två datorer eller en pc och en ftp-server.
  • Det behövs ett ftp-program, till exempel FreeCommander, för att komma åt och logga in i den andra datorn eller ftp-servern.
  • Har du en hemsida hos ett webbhotell behöver du använda ett ftp-program för att kopiera bilder och andra filer till servern.

Att ansluta via ftp

När du har hämtat och installerat FreeCommander från Fördelszonen börjar du med att i ena fönstret välja mappen med filerna på din hårddisk.

Markera sedan det andra fönstret och välj menyn Verktyg. Välj Ny FTP-anslutning.

FreeCommander fungerar även som ett ftp-program.

Med FreeCommander kan du koppla upp dig mot en ftp-server.


Nu behöver du fylla i information om servern som du ska koppla upp dig mot.

Du behöver fylla i ftp-adressen till servern i fältet Värdadress. Ftp-adressen kan se ut så här: ftp.hemsida.se eller ftp://123.456.7.8, det vill säga ftp följt av en webbadress eller ett ip-nummer.

Du måste och ange användarnamn och lösenord, som du får av den som ansvarar för ftp-servern. Klicka på Anslut för att komma åt ftp-servern.

Information om ftp-adress, användarnamn och lösenord får du från den som administrerar ftp-servern.


När du har loggat in på ftp-servern visas filerna på den i fönstret. Eftersom du i det andra fönstret ser filerna i mappen på din egen hårddisk, kan du nu flytta filer mellan de två fönstren på samma sätt som du flyttar filer mellan två hårddiskar.

Ftp

När du har loggat in i ftp-servern kan du kopiera filer till och från den.

FreeCommander innehåller också många andra smarta funktioner.

Läs mer om programmet i PC-tidningen nummer 9/2020 och i Fördelzonen.

Kanske är du intresserad av...