Vad är mesh-nätverk?

Ett mesh-nätverk hemma ger dig bättre nätverksuppkoppling. Här kan du läsa hur ett mesh-nätverk fungerar.

Detta är ett mesh-nätverk

Du har kanske hört om den nya typen av routrar som skapar något som kallas för mesh-nätverk, som ska ge komplett täckning hemma. Men vad är det egentligen?

4 september 2018 av Henning Dadkhah Rasmussen

De flesta som äger en trådlös router har upplevt frustrationen när den inte kan ge en stabil uppkoppling i hela hemmet, eller att kvaliteten är så dålig att det knappt går att ta ta emot e-post.

Det problemet vill tillverkarna av nätverksutrustning förpassa till historieböckerna. Därför är den nya typen av routrar som du kan hitta i butikerna av typen mesh. 

Så fungerar mesh-nätverk

Mesh-nätverk fungerar enkelt uttryckt så att det i stället för en huvudrouter vanligtvis finns tre stycken trådlösa enheter och en av dessa är ansluten till din internetförbindelse. 

Enheterna placeras på olika platser i hemmet och slussar trafik mellan varandra. Det betyder att om du är så långt från mesh-enheten med internetförbindelsen att de andra två mesh-enheterna finns mellan dig och internet, skickas data från dig till den sista enheten i kedjan,från den sista till den mittersta och slussas vidare till enheten med internetförbindelsen och ut på internet.

Så fungerar mesh-nätverk

Med flera mesh-enheter på olika platser i hemmet får du en bra uppkoppling överallt.

Fördelar med mesh-nätverk

Mesh-nätverk är en effektivare lösning än att använda en vanlig router och ett antal så kallade repeaters. Repeaters kommunicerar nämligen alltid med routern men inte sinsemellan som ett mesh-nätverk.

En annan fördel är att mesh-nätverk automatiskt ser till att du alltid har bästa möjliga nätverksförbindelse eftersom nätverket alltid ansluter dig till den mesh-enhet som för tillfället har minst trafik och mest tillgänglig bandbredd. Du behöver alltså inte själv justera ditt nätverk, utan mesh-enheterna sköter allt sådant själva.

Med ett mesh-nätverk får du nätverksportar utspridda i hemmet. Varje enhet innehåller ett par fysiska nätverksportar, så att du kan ansluta exempelvis en smart-tv eller en stationär dator till sladdnätverket, trots att de inte befinner sig i närheten av bredbandsmodemet.

Dessvärre behöver att du tre stycken enheter och inte bara en att priset blir högre än med en vanlig router, omkring 3500 kronor, men det medför som sagt många fördelar och brfa täckning även i stora hem.

Få det bäst mesh-nätverket

I PC-tidningen nummer 14/2018 testar vi de bästa alternativen för hur du kan få ett perfekt nätverk hemma.

Vi undersöker fyra olika mesh-enheter och testar deras användarvänlighet, räckvidd, funktioner och hastighet.

Köp tidningen hos din lokala handlare eller skaffa en prenumeration och du kan redan nu läsa stortestet med vår Wype-app.

> Just nu kan du få ett nummer av PC-tidningen och tillgång till fler än 300 program, 400 videokurser och mycket annat digitalt innehåll för bara 29 kronor. Läs erbjudandet här.

Kanske är du intresserad av...