Verdens bedste netværk SE

Anslut skrivaren till nätverket

När en skrivare ansluts till ett nätverk går det att skriva ut från såväl datorer som alla mobila enheter.

17 mars 2016

Snygga utskrifter av bra bilder som man har tagit själv och viktiga dokument som är snyggt uppställda är något av det bästa som datorerna med tillbehör har tillfört våra liv. Det blir allt vanligare att ha flera typer av datorer därhemma och att då bara ha en usb-ansluten skrivare gör det onödigt krångligt att skriva ut. Men det finns ingen anledning att flytta usb-kabeln från dator till dator. Anslut skrivaren till nätverket i stället, så går det såväl att skriva ut från alla datorer i nätverket som att skriva ut från alla trådlösa enheter, som till exempel smartmobiler och pekdatorer. Plötsligt blir alla bilder som samlas i mobilen lika användbara som de som ligger i datorn.

Här visar vi hur en renodlad usb-skrivare kan fungera i ett nätverk, antingen genom att anslutas till routern eller genom skrivardelning i datorn. Vi ansluter även en extern lagringsenhet till nätverket.

Kanske är du intresserad av...