Facebook

Facebook vill följa dig överallt

Facebook vill börja lagra cookiefiler hos alla som besöker en Facebook-sida och inte bara hos dem som har ett Facebook-konto.

29 maj 2016

Användare av Facebook har länge njutit av målinriktad reklam från Facebooks avancerade reklamsystem. Fram tills nu har det dock enbart varit registrerade användare av Facebook som har fått personligt anpassad reklam. Det räcker inte för Facebook.

Nu har Facebook en ny plan som går ut på att ALLA som öppnar en Facebook-sida får en cookiefil lagrad hos sig, så att företaget kan följa personens vidare färd på internet. Det är ett sätt för Facebook att erbjuda företag att köpa målinriktad reklam till betydligt fler människor.

Meddelande om cookiefiler från Facebook Inom EU finns det en lag som innebär att alla webbsidor ska göra användaren uppmärksam på att de sparar cookiefiler i användarens dator. Därför visas redan nu ett meddelande så fort man besöker Facebook om sidans cookiefiler.

> Mer om cookiefiler

Kanske är du intresserad av...