IP-cam Foscam

Övervakning: Filma lagligt

Videoövervakning är känsligt och det finns mycket att tänka på för att inte begå olagliga handlingar. Här kan du läsa mer om vad du får, och inte får, göra.

11 maj 2016 av Anders Daugaard

Det är enkelt och billigt att övervaka ditt hem med en IP-kamera kopplad till nätverket. Det finns dock en del att tänka på innan du skruvar upp några kameror. Här är de viktigaste reglerna för att övervaka med videokameror.

Du får sätta upp övervakningskameror hemma och bevaka alla områden som allmänheten inte har tillträde till, det vill säga inomhus, altanen, trädgården, garageuppfarten och allt annat som befinner sig på din mark.

Det är inte tillåtet att ens delvis filma områden där allmänheten får röra sig, det vill säga gatan utanför huset, grannen, en allmänning intill bostaden eller vad det nu kan vara. Tänk på att en kamera som du sätter upp hemma inte får fånga något alls på allmänt område. Kameran måste ställas in så att inget av det offentliga utrymme kommer med i bilden.

Övervakning av andra När du sätter upp kameror hemma måste alla som kan filmas ge sitt samtycke. Övervakningen får alltså inte ske utan tillstånd från exempelvis övriga familjemedlemmar, städpersonal, hantverkare och alla andra som är välkomna in i hemmet.

Det krävs ingen synlig information med exempelvis skyltar om att det finns övervakningskameror i ditt hem. Det kan också finnas särskilda motiv för att övervaka hemma utan att inhämta tillstånd, till exempel för att förebygga brott.

Dela övervakningsbilder De bilder som spelas in med en övervakningskamera får inte spridas vidare och alltså inte delas med andra via internet. Materialet ska tvärtom skyddas mot obehörig åtkomst. Spridning kan vara ett brott. Däremot är det lagligt att dela materialet med polisen.

> Fler säkerhetsnyheter > Håll ett öga på ditt hem via mobilen > Frågor och svar om kameraövervakning

Kanske är du intresserad av...