KOM_SV_171129-NR12_S_SnydePrinter_Web

Goda råd om onödigt spill

Bläckskrivarens huvudsakliga uppgift är att prestera snygga bilder och text, men den är dessutom en renodlad kassako för tillverkarna. Många av funktionerna försöker nämligen få dig att använda så mycket som möjligt av det dyra bläcket.

6 augusti 2014

Nyligen väckte 14-årige Suvir Mirchandani, en amerikansk skolelev, stor medial uppmärksamhet när han i ett skolprojekt visade att den amerikanska staten kunde spara mer än två miljarder kronor, bara genom att byta ut standardtypsnittet mot ett som var lite tunnare och därför använde mindre bläck. Det visade sig så småningom att beräkningarna var lite för förenklade och att besparingen inte blev fullt så stor som Suvir trott, men exemplet visar ändå hur extremt dyrt bläck och toner är och hur utgifterna snabbt stiger om en organisation har många skrivare. På vilket sätt och hur mycket som skrivs ut är givetvis det som inverkar mest när det gäller förbrukningen, men som artikeln tyvärr understryker slukar även din skrivare en massa dyrt bläck utan att du har någon kontroll över det.

Här i artikeln visar vi vad du ska vara uppmärksam på och du får också tips om vad som trots allt går att göra för att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av skrivarens bläckslöseri.

> Allt om skrivare, både bläck och laser

Kanske är du intresserad av...