KOM_SV_171075-NR13_JJ_OPGRADER_Web

Uppgradera gratis till Windows 8.1

Förra hösten kom den första stora uppdateringen till Windows 8. Den är visserligen gratis, men många Windows 8-ägare har inte fått någon glädje av förbättringarna ännu eftersom de inte installeras automatiskt. Så här uppgraderar du:

30 augusti 2014

Den som i dag köper en ny dator lämnar butiken med ett uppdaterat Windows 8, det vill säga med Windows 8.1 installerat. Har du bara en 1.0-version av Windows 8 är det nu möjligt att få den senaste versionen gratis.

Nya Windows 8.1 lanserades nämligen i slutet av 2013 som en gratis uppdatering av Windows 8.0 och är i själva verket en nyinstallation av Windows. Eftersom uppdateringen inte skickades automatiskt (som man normalt gör med säkerhetsuppdateringar) kan du bara få glädje av den om du själv har varit uppmärksam och fått fatt i den via Startskärmen i Windows 8.

Troligtvis är det många som inte är medvetna om detta ännu. Statistiken för besökarna på PC-tidningens webbplats visar exempelvis att under en procent använder Windows 8.1, motsvarande siffra för Windows 8.0 är drygt 12 procent.

Kanske är du intresserad av...