Windows 10 defragmenterar ssd-enheter för ofta.

Windows 10 defragmenterar ssd-enheter för ofta

Ett fel i den senaste stora uppdateringen av Windows 10, 2004, gör att ssd-enheten i en dator defragmenteras för ofta. Det kan påverka ssd:ns livslängd negativt.

I maj kom den senaste uppdateringen till Windows 10, det vill säga version 2004.

Nu visar det sig att uppdateringen innehåller en rad småfel, och ett av dem kan få allvarliga konsekvenser för datorer som har en ssd som lagringsenhet.

Windows 10 version 2004 tenderar nämligen att defragmentera ssd-enheter oftare än vad som rekommenderas.

Att det ens finns något som heter defragmentering kommer sig av hur en fil sparas på en hårddisk. När Windows spara filen hamnar den på första lediga plats. Om den platsen inte räcker till delas filen upp och resterande del sparas i nästa lediga utrymme. På detta sätt kan en fil delas upp i en mängd små stumpar. Windows håller reda på var alla stumpar finns, men ju fler stumpar desto längre tid tar det att läsa in filen.

För att samla ihop alla filstumpar till en enda lång fil defragmenteras hårddisken. Detta kan även frigöra utrymme, samtidigt som filerna läses in snabbare.

> Mer att läsa: Brister i vårens stora Windowsuppdatering

En ssd tål inte för många omskrivningar

När ssd-tekniken var ny var rekommendationen att en ssd aldrig skulle defragmenteras. Det beror på att minnescellerna som en ssd är uppbyggd av slits lite varje gång det skrivs ny data till dem.

En defragmentering accelererar nedbrytningen eftersom alla data i minnescellerna stuvas om. Dessutom går det så snabbt att läsa data från en ssd att det inte spelar någon roll om filerna på den är fragmenterande.

Microsoft har å andra sidan argumenterat för att filerna på en ssd till slut kan bli så fragmenterade att de helt enkelt måste samlas ihop.

Resultatet blev en kompromiss, och därför defragmenterar Windows nu ssd-enheter en gång i månaden.

> Mer att läsa: Lista över alla uppdateringar till Windows 10.

Defragmenterar efter varje omstart

I och med 2004-uppdateringen glömmer Windows 10 att datorns ssd har defragmenterats.

Så fort datorn startar kommer därför Windows att börja defragmentera datorns ssd. Om en dator stängs av efter dagens slut kommer ssd:n alltså att defragmenteras bortåt 30 gånger i månaden i stället för en gång. Det är något som sliter onödigt hårt på ssd:n och som förkortar dess livslängd.

Skydda din ssd redan i dag

Microsoft erkänner att detta inte är bra och därför kommer det en rättelse i en kommande uppdatering.

Är du orolig för din ssd behöver du dock inte vänta på uppdateringen. Det går nämligen att stänga av den automatiska defragmenteringen:

Steg 1: Öppna sökfältet i Windows och sök efter defragmentera. Klicka på sökresultatet Defragmentera och optimera enheter.

stäng av automatisk defragmentering i Windows 10
Steg 2:

Här ser vi att Windows felaktigt anser att C-enheten, som är en ssd, behöver defragmenteras. Klicka på Ändra inställningar.

stäng av automatisk defragmentering i Windows 10
Steg 3:

Klicka på knappen Välj.


stäng av automatisk defragmentering i Windows 10
Steg 4:

Ta bort bocken vid ssd-enheten och klicka på OK. Nu är den automatiska defragmenteringen avstängd.


Optimera din ssd eller hårddisk

Till PC-tidningen nummer 15/2020 får du två program för att optimera en ssd och för att trimma en hårddisk.

Båda programmen kostar egentligen pengar, men du som läser PC-tidningen får dem utan extra kostnad.

> Hämta JetDrive och SSD Fresh från Fördelszonen tillsammans med en artikel som visar hur programmen fungerar.

Du som läser PC-tidningen får programmen utan extra kostnad med din tidning.

> Hämta båda programmen

Kanske är du intresserad av...