5 produktnøgler komse 072016

Tar reda på serienumren till Windows och Office

Om du har uppgraderat till Windows 10 har det fått en ny produktnyckel. Denna behövs om du ska installera om operativsystemet. Med lite hjälp är det enkelt att få fram den här produktnyckeln som annars är dold.

3 maj 2016

För att installera Microsoft Office eller Windows krävs det under installationen en så kallad produktnyckel på 25 tecken. Den står på en tryckt etikett om man köper Office eller Windows i en kartong i butiken. Motsvarande etikett finns klistrad på en dator där Windows är förinstallerat. Denna produktnyckel krävs om Office eller Windows behöver installeras om. Hittar du inte produktnyckeln är det bara att köpa Windows eller Office igen.

Med hjälp av programmet ProduKey, som finns i Fördelszonen, går det att få fram produktnycklarna för både Windows och Office.

> Hämta ProduKey

Kanske är du intresserad av...