Du slipper kisa för att se vad det står i WIndows om du i stället förstorar texten

Du slipper kisa för att se vad det står i WIndows om du i stället förstorar texten

Större texter, ikoner och menyer

Windows 10 innehåller en verkligt smart funktion som i ett slag kan förstora alla element på skärmen.

Om du använder den här funktionen kommer alla delar inte bara att bli större och tydligare, och text lättare att läsa, det blir dessutom lättare att träffa rätt när du klickar med musen.

  1. Högerklicka på en tom plats på skrivbordet och välj Bildskärmsinställningar.
  2. Under Ändra storleken för text, appar och andra objekt flyttar du reglaget åt höger (placera muspekaren på handtaget, håll ner vänster musknapp och dra muspekaren åt höger). Det går att välja mellan 100, 125 och 150 procent.


Kanske är du intresserad av...