Windows 10 backup komse 032016

Spara en kopia av Windows 10

Om din Windows 10-dator kraschar är det otroligt viktigt att du har tillgång till en säkerhetskopia av operativsystemet. Här visar vi hur du sparar Windows 10 på ett usb-minne, så att det enkelt kan återinstalleras om det skulle behövas.

5 februari 2016

Du har uppgraderat till Windows 10 från Windows 7 eller 8, och allt fungerar som det ska. Även de bästa operativsystem kan dock drabbas av problem, och om ett par år kanske du upptäcker en svaghet med Windows 10. Det nya operativsystemet saknar nämligen en funktion som har funnits i tidigare versioner av Windows – något så grundläggande som en funktion för säkerhetskopiering av operativsystemet. I Vista gick det att skapa en kopia på en separat partition, och i Windows 7 gick det att återinstallera systemet från en dvd. I bägge fallen hade du en nödlösning om något allvarligt skulle inträffa.

I det annars strålande Windows 10 finns ingen sådan möjlighet, därför bör du på egen hand göra en säkerhetskopia för att vara på den säkra sidan. Microsoft erbjuder ett förstklassigt verktyg för ändamålet i form av ett litet program som laddar hem Windows 10 från internet och lägger in det i installerbar form på ett usb-minne. Spara minnet på en säker plats, och du har en nödlösning oavsett vilka problem som drabbar datorn. Om datorn drabbas av virus och du inte kommer åt Windows, kan du fortfarande rädda datorn genom att starta datorn från usb-minnet och återinstallera Windows från det. Det må vara enkelt, men kräver att datorn är inställd på att kunna starta från ett usb-minne. Även detta kommer vi att guida dig igenom i den här artikeln.

Kom ihåg att en ominstallation inte räddar dina filer eller dina program. Var därför alltid noga med att säkerhetskopiera dina filer antingen till en extern hårddisk eller till en lagringsplats på internet.

>Läs mer om Windows 10

Kanske är du intresserad av...