Bättre skydd i Windows 10

Dolda skydd i Windows

Det är lätt att förbättra skyddet av Windows 10 rejält men hjälp av de funktioner som redan finns i operativsystemet. Det gäller bara att hitta dem.

I Windows 10 finns det en dold säkerhetsfunktion som skyddar mot potentiella oönskade program, förkortat PUA.

När funktionen aktiveras kommer Windows att varna varje gång ett program startas som operativsystemet tror är farligt.

Funktionen är så effektiv att den borde vara aktiverad som standard, men det är den inte.

Det är synd eftersom funktionen gör datorn bra mycket säkrare. Det är emellertid enkelt att aktivera funktionen Ryktesbaserat skydd.

Aktivera den dolda funktionen

Funktionen som varnar för skadliga appar är väl gömd bland säkerhetsinställningarna i Windows 10. Det enklaste sättet att hitta dem är att söka eftersom via sökfältet i Aktivitetsfältet:

Windows PUA – potentiellt oönskade program
Steg 1

Sök efter pua i Windows. Klicka på Ryktesbaserat skydd.


Windows PUA – potentiellt oönskade program
Steg 2

Klicka på skjutreglaget under Blockering av potentiell oönskade appar, så att det aktiveras.


Windows PUA – potentiellt oönskade program
Steg 3

Om du startar en potentiellt skadlig app kommer Windows 10 att visa en varning. Öppna säkerhetsinställningarna för att få mer information om hotet.


Fler dolda skydd i Windows 10

Windows 10 innehåller fler dolda säkerhetsfunktioner som är inaktiverade från början.

I PC-tidningen nummer 2/2021 kan du läsa om sju andra funktioner som du kan aktivera för ännu bättre säkerhet.

> Få tips om ökat skydd för din pc. Läsa artikeln i Fördelszonen (kräver inloggning)

Kanske är du intresserad av...