Arg på Windowsuppdateringar.

Windows tycks alltid uppdateras när det är som minst lämpligt.

© Shutterstock

Bestäm när Windows ska uppdateras

De flesta har upplevt det. Plötsligt startar datorn om på grund av ÄNNU en uppdatering av Windows. Du kan dock bestämma själv när Windows får uppdateras.

27 mars 2017

Uppdateringar till Windows kan vara rejält irriterade om de dyker upp när det inte passar. Vem gillar när datorn plötsligt startar om mitt under ett viktigt arbete? Det finns dock en enkel lösning för att bestämma när Windows får starta om för att uppdateringar ska installeras.

Du går nämligen att ange mellan vilka tider du vanligen jobbar med datorn för att Windows inte ska starta om under den tiden.

Styr Windows-uppdateringarna

  • Klicka på Start-knappen och välj Inställningar.
  • Klicka på Uppdatering och säkerhet.
  • Klicka på länken Ändra aktiva timmar.
  • Välj start- och sluttidpunkter för när datorn INTE får startas om på grund av en uppdatering.
  • Klicka på Spara

Kanske är du intresserad av...