Skärmöverlagring i Android-telefon

I Android är det inte ovanligt att stöta på problemet med skärmöverlagring. Med det finns sätt att lösa det.

Vad innebär felet skärmöverlagring i en Android-telefon?

Har du stött på meddelandet om skärmöverlagring i Android, där vissa appar inte vill starta eftersom funktionen överlagring är aktiverad? Så här löser du problemet.

Dagens mobiltelefoner är så avancerade att det tyvärr också finns en lång rad mer eller mindre irriterande problem. Detta gäller särskilt i Android-telefoner, där appar får göra fler ändringar i telefonen än vad Apple tillåter i iPhone.

Ett av det vanligast förekommande problemen är att meddelandet om att skärmöverlagring har upptäckts.

Om du har nått den här artikeln från Google har du förmodligen sett meddelandet i din egen telefon.

Vad innebär skärmöverlagring?

Uttrycket skärmöverlagring innebär att det i en mobiltelefon kan finnas appar som lägger sig ovanpå andra appar. Det kan röra sig om flytande knappar och menyer som på så sätt alltid blir tillgängliga även om man inte använder den app som har installerat dem.

Meddelandet om skärmöverlagring uppstår när en app inte tillåter att andra appar lägger sig ovanpå dem av säkerhetsskäl, till exempel en bankapp. Eftersom många appar inte uppdateras lika ofta som operativsystemet Android, uppstår problemet.

Uppdateringar av Android ändrar nämligen ofta sättet som skärmöverlagring fungerar. Då krävs det också att de appar som använder funktionen uppdateras för att respektera andra de appar som inte tillåter att något annat visas ovanpå dem.

> Läs mer om Android

Vilka appar orsakar meddelandet?

Ofta orsakas felet av optimeringsappar som till exempel Super Task Killer eller liknande och därför kan det vara bra att ta bort dem först för att slippa meddelandet om skärmöverlagring.

Se vilka appar som använder funktionen

Det går att se vilka appar som använder funktionen och i förekommande fall stänga av den.

Inställningarna i Android ser olika ut beroende på telefon, men i en Samsung Galaxy-telefon gör du så här:

  1. Öppna inställningarna
  2. Välj Appar
  3. Tryck på de tre prickarna överst till höger och välj Särskild åtkomst
  4. Tryck på Överlagring på andra appar

Nu ser du vilka andra appar som använder överlagring och i så fall kan du stänga av funktionen för dem.

Just nu kan du testa ett nummer av PC-tidningen och komma åt både forumet och Fördelszonen med över 300 kontrollerade och säkra program. Allt för endast 29 kronor.

Kanske är du intresserad av...