Android widget

Så använder du widgets i Android

Med widgets kan du ge din Android-telefon en rad smarta funktioner - direkt på startskärmen. Så här aktiverar du dem.

22 augusti 2016

På Android-telefoner går det att aktivera så kallade widgets, vilket är aktiva genvägar till exempelvis kalendern, telefontangenter och volymknappar, som kan användas direkt på startskärmen. Med widgets kan du spara många tryckningar för att komma till en bestämd funktion i telefonen. Det finns en hel del widgets som är inbyggda i operativsystemet, och det finns ännu fler att ladda hem från Google Play Butik.

Så aktiverar du widgets Det finns redan widgets för de flesta appar och inbyggda funktioner på din Android-telefon. Så här bär du dig åt för att lägga till och använda dem på startskärmen.

1. Tryck på en tom plats på startskärmen tills menyn dyker upp. Välj widgets. Tryck på den du vill installera och se till att hålla fingret nedtryckt. Dra sedan widgeten till en tom pålats på startskärmen.

2. När du släpper fingret , placeras den valda widgeten på startskärmen. Nu kan du välja om du vill lägga till fler widgets på samma sätt, och när du är nöjd trycker du en enda gång på startskärmen för att stänga widget-menyn.

Kanske är du intresserad av...