Hur funkar en gps? Vi har svaret!

Satelliter behövs för att det världsomspännande gps-systemet ska fungera.

Så funkar gps-navigering

Tack vare den inbyggda gps-mottagaren vet din mobiltelefon alltid var på jorden du befinner dig. Men hur fungerar egentligen en gps? Läs om den avancerade tekniken bakom gps-systemet.

15 oktober 2018

Tack vare den inbyggda gps-funktionen vet din mobiltelefon alltid var du befinner dig. Men hur fungerar egentligen gps-systemet och tekniken bakom?

Här får du en inblick i den fascinerande positioneringstekniken gps – Global Positioning System

Vad är gps-navigering?

Användandet av gps är i dag så utbrett att det kan vara svårt att förstå hur vi för inte så länge sedan klarade oss utan den, men det är faktiskt bara 10-15 år sedan som gps-tekniken började användas av konsumenter.

Det som stod till buds då var grovkorniga kartor i klumpiga gps-enheter som var fastsatta i bilarnas framrutor.

Sedan dess har tekniken krympt så mycket och blivit så energisnål att den kan byggas in i vilken mobiltelefon som helst.

Tekniken kan dock användas till mer än att bara visa var man är. När man tar en bild med mobiltelefonen sparas till exempel gps-koordinaterna i bilden, så att det går att se var den är tagen.

Gps:en kan även användas för att logga exempelvis en löprunda för att på så sätt mäta distansen eller för att beställa en taxi som automatiskt ser varifrån man ringer.

Hur fungerar en gps?

Gps-systemet baseras på satelliter som på 20 000 kilometers höjs kretsar kring jorden.

Satelliterna har atomur och sänder kontinuerligt ut tid och sina respektive positioner. Signalerna tas emot av en gps-mottagare, till exempel en mobiltelefon, som mäter hur lång tid det tog för signalen att nå fram. Denna tidsdifferens kan sedan användas för att räkna ut gps-mottagarens position.

Så funkar gps-navigering

Gps-systemet baseras på satelliter som kretsar runt jorden på 20 000 kilometers höjd.

Gps-mottagaren måste få signaler från minst fyra satelliter för att positionsbestämningen ska lyckas. Genom att räkna ut avstånden till alla de fyra satelliterna går det att veta den exakt platsen på jorden.

Det finns nämligen bara en enda punkt som ligger på just de avstånden från satelliterna.

Amerikanska försvarsdepartementet ansvarar

På 70-talet utvecklades gps-systemet av det amerikanska försvarsdepartementet och den första satelliten sköts upp 1978. Gulfkriget 1990 var det första kriget där gps-systemet spelade an aktiv roll. Militärens gps-mottagare var då stora och otympliga.

Numera används gps även för civila ändamål, men det är fortfarande amerikansk militär som administrerar gps-systemet.

Totalt har 65 satelliter skickats upp i omloppsbana runt vår jord. 31 av dem används än i dag. Tekniken utvecklas fortfarande och en ny generation satelliter är på väg.

Så funkar kartorna i mobilen

Gps-kretsen i telefonen struntar i om du befinner dig på din egen bakgård eller simmar mitt ute i Stilla havet. Det enda den gör är att räkna ut var du är i relation till gps-satelliterna.

För att kunna använda gps-positionen till något vettigt behöver den kombineras med en karta, det vill säga en navigerings-app.

Genom att kontinuerligt läsa av din position och jämföra den med tidigare mätvärden kan appen även räkna ut hur snabbt du förflyttar dig.

På så sätt kan den också varna om du överskrider hastighetsbegränsningen på den väg du kör på.

Bästa gps-appen till mobilen

Det finns många gps-appar till mobilen och det är svårt att veta vilken man ska välja.

Det är dock viktigt att välja rätt eftersom det är stora skillnader på apparna och hur de är att använda i praktiken.

I PC-tidningen nummer 16/2018 testar vi 5 gps-appar för mobilen. Vi kan redan här avslöja att det inte är Google Maps som är bäst.

Vill du veta mer om hur du får tag i den bästa GPS-klockan? Läs vår guide här.

Kanske är du intresserad av...