Bestäm när skärmen ska släckas

Bestäm när skärmen ska släckas

Slocknar bildskärmen för tidigt? Du kan själv bestämma när den ska släckas ned.

15 februari 2017

Windows 10 är från början inställt på att bildskärmen ska släckas när datorn har varit inaktiv i tio minuter. Passar det inte dig kan tiden ändras:

1. Öppna Inställningar

2. Klicka på System

3. Klick på Energialternativ

4. Överst i nästa fönster anger du hur lång tid det ska ta innan bildskärmen släcks. Undertill anger efter hur lång tid datorn ska försättas i strömsparläge.

Tänk på att du alltid kan låsa skärmen när du lämnar datorn med kortkommandot Windowstangenten + L.

I PC-tidningen nummer 4/2017 kan du läsa mycket mer om hur du låser datorn. Vi visar bland annat hur programmet Eusing Maze Lock fungerar. Det finns att hämta i Fördelszonen. 

Om du tecknar en prenumeration på PC-tidningen nu kan du läsa de fem senaste numren digitalt via Wype.

Kanske är du intresserad av...