computer-genbrug

Ta adjö av datorn på rätt sätt

Måste du gör dig av med en gammal dator finns det en del att tänka på. Här är några råd att tänka på för miljöns och din egen skull.

26 april 2016

Ta farväl till datorn på rätt sätt

När en dator är uttjänt ska den lämnas in på närmaste återvinnningsstation. Därifrån skickas den vidare för destruktion och allt som kan återvändas tas tillvara.

Radera allt först Vill du vara säker på att ingen kommer åt dina filer på hårddisken bör den formateras innan datorn kasseras. Vill du vara helt säker är det bästa faktiskt att ta ut hårddisken och helt enkelt slå sönder den.

> Läs om hur hårddisken raderas ordentligt

Kanske är du intresserad av...