Googles kvantkrets är inte mycket större än vanliga processorer, men kräver ett enormt kylsystem.
Google Sycamore

Googles kvantkrets är inte mycket större än vanliga processorer, men kräver ett enormt kylsystem.

© Google

Googles kvantdator utför 10000 års arbete på under fyra minuter

Googles nya dator, Sycamore, använder kvantmekanik för att sätta fart på beräkningarna.

13 november 2019

Det var ett stort steg mot framtidens datorteknik när forskare hos Google lyckades bygga en fungerande kvantdator med 53 så kallade qubits.

På bara 3 minuter och 20 sekunder utförde kvantdatorn med namnet Sycamore beräkningar som enligt Google skulle ta världens snabbaste traditionella superdator 10000 år att genomföra.

Forskarlaget bakom Sycamore säger själva att de har uppnått det man kallar för kvantöverlägsenhet. Det betyder i praktiken att kvantdatorn kan göra beräkningar som är omöjliga för en traditionell dator att genomföra.

Sycamore är uppbyggd av 54 så kallade qubits, men bara 53 av dem fungerade under försöket. Ändå löste datorn uppgiften att kontrollera en serie tillfälligt genererade tal på rekordtid.


I den här videon kan se se mer om hur Googles kvantdator fungerar:

Kvantdatorer är fortfarande i sin linda

En qubit i Sycamore är en form av trådslinga där ström mellan olika energinivåer representerar 0 eller 1. Varje qubit är sedan sammankopplad med fyra intilliggande qubits på kretsen.

Sycamore är placerad i en avancerad kylanläggning som sänker temperaturen till en hundradels grad över den absoluta nollpunkten, vilket gör kretsarna superledande. Under några bråkdelar av en sekund är det möjligt för kretsarnas qubits att utnyttja kvantfysikens märkvärdiga möjligheter och skapa så kallade superpositioner av tillstånden 0 och 1.

De 53 qubits i Sycamore ger tillsammans fler än 9 biljarder olika kombinationer, eller 9 miljoner miljarder.

Forskarlaget hoppas att det inom några år kommer att bli möjligt för alla att logga in och använda kvantdatorns krafter.

Kvantdatorer är fortfarande i sin linda, men om det med tiden blir möjligt att koppla samman tusentals qubits i en dator kommer den bland annat att kunna simulera experiment inom kvantfysik och knäcka även otroligt kraftfull kryptering.

Du kan läsa mer om hur kvantdatorer fungerar via den här länken till Wikipedia.

Kanske är du intresserad av...