Windows Phone Store

Windows Phone fortsätter växa

Både telefoner och appar passerar milstolpar.

17 december 2013

Den vanligaste kritiken mot telefoner som använder operativsystems Windows Phone är att det saknas appar. Nu meddelar Microsoft att antalet appar i Windows Phone Store de senaste arton månaderna har mer än fördubblats från 100 000 i juni 2012 till att man nu har passerat 200 000.

Antalet appar i oktober var 120 000 vilket gör att ökningen de senaste månaderna varit massiv, och fler än 46 av de 50 mest använda apparna finns nu till operativsystemet. Man arbetar även för att öka utgivningstakten av appar under 2014 med en rad nya hjälpmedel för utvecklare som lanseras nästa år.

Även Windows Phone-telefoner fortsätter att ta marknadsandelar och har nu passerat tio procents marknadsandelar i flera europeiska länder, bland andra Italien, England och Frankrike.

Kanske är du intresserad av...