Fler hot enligt McAfee

Virushoten fler än någonsin

Enligt McAfee kommer mardrömsgräns att passeras under 2012.

30 maj 2012

I dagarna släppte McAfee sin hotrapport och trenden går mot att allt fler virushot upptäcks på plattformar som tidigare varit förskonade från angrepp, till exempel Mac-datorer. Virushoten mot Windows nådde sin högsta nivå på fyra år. Sammantaget visar rapporten att åtta miljoner nya hot identifierades under första kvartalet, och fortsätter utvecklingen i samma takt beräknas det totala antalet virushot i form av skadlig kod kunna överstiga 100 miljoner under 2012.

Skadliga program är fortfarande vanligast på datorer ökningen på mobila plattformar är extrem. Sedan årsskiftet har det upptäckts 7000 nya hot mot Android-plattformen vilket är en tolvfaldig ökning jämfört med föregående kvartal, där de flesta skadliga Android-program döljs i appar som laddats ner från andra platser än Androids officiella appbutik.

En positiv detalj är att mängden skräppost sjunker en aning, men det är fortfarande över 11 miljarder e-brev klassade som skräppost som skickas varje dag, eller cirka en biljon spam över hela kvartalet. Allt fler av dessa spam sänds från Kina.

McAfee

Kanske är du intresserad av...