Virustjek komse 042016

Ge filen en total viruskoll

En ny, genial webbplats låter fler än 50 antivirusprogram genomsöka dina filer efter virus – samtidigt!

24 februari 2016

Vad gör du när antivirusprogrammet som du använder varnar om att en av dina filer kanske är infekterad med ett virus? Litar du blint på programmet och antingen blockerar eller raderar filen? Det är vad de flesta gör.

Hos VirusTotal får du för övrigt inte bara ett andra utlåtande – du får femtio. Tjänsten använder nämligen virusdatabaser från en mängd olika antivirusföretag, och när du laddar upp en fil kommer den att jämföras mot allihop. Om det finns minsta fara för att filen är infekterad kommer du att få reda på det. Databaserna uppdateras var femtonde minut, för att alla virusdata ska vara fullständigt fräscha. Detta är det absolut effektivaste sättet för att undersöka en misstänkt fil.

Kanske är du intresserad av...