Phishing

Svenskar sämst på nätfiske

Personalansvariga och IT-personal tillhör de sämsta i världen på att identifiera nätfiskeförsök.

19 september 2014

Nätfiske, eller phishing, är ett ständigt växande problem som dagligen drabbar privatpersoner och företag världen över, och en bidragande orsak till att identitetsstöld idag är det vanligast förekommande bedrägeribrottet i Sverige. Genom att lura mottagaren att klicka på en länk kan förövarna få tillgång till datorer och nätverk, exempelvis stjäla identitetsuppgifter, lösenord och kontonummer, få tillgång till känsliga dokument eller utföra sabotage och bedriva utpressning.

I en undersökning genomförd av säkerhetsföretaget McAfee framkommer det att svenskar är bland de mest lättlurade i världen när det gäller nätfiske. Undersökningen omfattade 924 svenskar och var i form av frågeformulär där deltagarna fick ta del av tio olika mejl med globala företag som påstådd avsändare och därefter fått avgöra om mejlet är äkta eller falskt, genom att exempelvis kolla e-postadresser eller inbäddade länkar. De påstådda avsändarna är välkända företag som till exempel LinkedIn, American Express och PayPal.

Bland de 924 svenskar som deltog i undersökningen lyckades endast fem procent få full poäng och både klara av att identifiera alla nätfiskeförsök och gissa rätt på vilka mejl som var äkta. 84 procent, eller 776 personer, lät sig luras av minst ett nätfiskemeddelande.

Undersökningsresultaten har även delats upp efter yrkesroll. Det högsta snittresultatet i undersökningen erhölls av personalansvariga (73 procent) och IT-personal (72 procent) medan företagsledning och ekonomiansvariga hamnade på 66 respektive 64 procent.

Kanske är du intresserad av...